Jak ogłosić upadłość konsumencką?

0
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką rozumiemy jako redukcję lub umorzenie zobowiązań wobec osoby fizycznej, lub przedsiębiorców. W takim przypadku należy wskazać, że do upadłości konsumenckiej doszło w wyniku występowania okoliczności zewnętrznych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to coraz częstsze zagadnienie wśród konsumentów. Droga do umorzenia długów zazwyczaj nie jest prosta i przed złożeniem takiego wniosku warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe reguluje ustawa. Celem tego procesu jest oddłużenie konsumenta, który popadł w kłopoty i jednoczesne ustalenie planu spłaty wierzycieli (należy pamiętać, że obecnie możliwa jest także upadłość przedsiębiorstwa), do takiego procesu dochodzi wówczas, gdy konsument nie jest w stanie już regulować samodzielnie swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli sąd uzna nasze argumenty za słuszne i prawdziwe, następuje ogłoszenie upadłości, a także dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Długość planu spłat wierzycieli

Co do planu spłaty wierzycieli, to jeżeli dłużnik spłaci na drodze wykonania takiego planu co najmniej 70 % zobowiązań, zostaje ustalony na okres nie dłuższy niż 1 rok. Plan spłaty wierzycieli w takim przypadku może być w zasięgu dłużników, którzy posiadają nieruchomość. Nierzadko jednak w takim planie spłaty wierzycieli wartość nieruchomości jest znacznie niższa niż poziom zadłużenia, co może dyskwalifikować upadłego konsumenta z uzyskania takiego planu spłaty.

W razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej i spłaty zobowiązań w wysokości 50 % konsument może liczyć na ustalenie planu na 2 lata. Niestety w większości przypadków takie sytuacje mają miejsce dość rzadko.

Zazwyczaj w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ważne jest to, w jaki sposób dłużnik doprowadził do obecnego stanu finansowego. Jeżeli sąd uzna, że do zadłużenia doszło wskutek rażącego niedbalstwa i to konsument miał na niego decydujący wpływ, to plan spłat wierzycieli może zostać ustalony na okres nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 84 miesiące.

Jeżeli ogłoszenie upadłości osoby fizycznej spowodowane było czynnikami zewnętrznymi to plan spłaty, może zostać ustalony na okres do 36 miesięcy.

Na okres planu spłaty zalicza się czas po 6 miesiącach od ogłoszenia upadłości. Warunkiem jest spłacenie kosztów postępowania przez konsumenta. Ustawodawca ma na celu tym sposobem jak najszybsze zakończenie postępowania, co niewątpliwie jest korzystne dla zadłużonego konsumenta.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Zanim jednak przejdziemy do dokonywania jakichkolwiek spłat, należy pamiętać, że przy ogłoszeniu upadłości najważniejsze jest złożenie odpowiedniego wniosku. Prawo upadłościowe dokładnie wskazuje, kto może je ogłosić. Jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. W dokumencie muszą zostać umieszczone informację odnośnie wymagalnych zobowiązań pieniężnych (wierzyciele, terminy i wysokość spłaty). Zaznacza się także, co wchodzi w skład masy upadłości. Warto w takiej sytuacji zasięgnąć porady u specjalistów, jak kancelaria restrukturyzacyjna KPR.

W postępowaniu upadłościowym bardzo ważną kwestią jest to, aby podać realne powody, przez które dłużnik wpadł w kłopoty finansowe i nie jest w stanie spłacać należności. Argumenty muszą być poparte twardymi dowodami tak, aby sąd mógł uznać je za prawdziwe i wiarygodne. Jeżeli na przykład problemy finansowe powstały na skutek choroby, to należy dołączyć jej historię i przebieg. Wówczas możemy nawet mówić o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego.

Należy również pamiętać, iż złożenie wniosku nie wiąże się z powiadomieniem wierzycieli o takim fakcie. Wówczas dalej istnieje konieczność regulowania należnej spłaty w toku postępowania. Dopiero wtedy, gdy nastąpi ogłoszenie upadłości wszelkie egzekucje oraz windykacja zostają wstrzymane.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments