Inflacja znów wrośnie?

Udostępnij

Pieniądza w polskiej gospodarce przybywa szybciej niż ostatnio, sugeruje to miara pieniądza M3 — wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego.

NBP podaje dane dot. podaży pieniądza

NBP podał, że pod koniec lutego 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 131,4 mld zł. W lutym wartość ta zwiększyła się o aż 35 mld zł. Dynamika wyniosła 7,4 proc. rok do roku, co oznacza skok z 6,9 proc., jakie zanotowano w styczniu.

Oznacza to zarazem coś bardzo niepokojącego. Mianowice, luty był drugim miesiącem z rzędu, w którym roczna dynamika podaży pieniądza M3 rosła. „W lutym 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 35 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych” – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie.

Czym jednak jest owa podaż pieniądza M3? To gotówka w obiegu, depozyty do 2 lat, operacje z przyrzeczeniem odkupu i dłużne papiery wartościowe z terminem do 2 lat.

„W lutym 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 17,5 mld zł, tj. 1,6 proc., do poziomu 1 102,9 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 12,2 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 473,3 mld zł” – czytamy dalej w komunikacie NBP.

M1

Z kolei podaż pieniądza M1, czyli gotówka w obiegu i depozyty bieżące, spadła w lutym 2023 r. o 8 proc. rok do roku. W styczniu i grudniu były to wartości kolejno: -8,2 proc. i -8,1 proc. Z kolei jesienią 2021 r. dynamika była odwrotna – dodatnia i wynosiła około 15 proc.. Dopiero kolejne miesiące przyniosły ochłodzenie rynku. W praktyce oznacza to hamowanie aktywności gospodarczej.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również