Ile zarabiają pracownicy w ZUS?

Udostępnij

Praca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kojarzy się ze stabilnym zatrudnieniem i gwarancją finansowego bezpieczeństwa na długie lata oraz licznymi dodatkami pieniężnymi. Nic więc dziwnego, że praca w ZUS cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Ile jednak rzeczywiście zarabia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Na jakie dodatki i nagrody mogą liczyć pracownicy? Jak na dobrą sprawę wygląda praca w ZUS? Przekonamy się poniżej:

Na czym polega praca w ZUS? ubezpieczenie

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonują zadania, które polegają na realizacji założeń przepisów ubezpieczeniowych.

Obowiązki pracowników ZUS

Wszystkie obowiązki skupiają się zatem na ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych, przyznawaniu prawa do określonych świadczeń, pobieraniu składek na ubezpieczenia, Fundusz Pracy, czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z tego względu wszystkie działania, jakie wykonują pracownicy ZUS, opierają się na czynnościach zmierzających do:

 • Poszerzania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych
 • Ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego
 • Pobierania składek
 • Dokonywania rozliczeń z płatnikami
 • Dozorowania indywidualnych kont bankowych
 • Wydawania opinii na temat aktów prawnych
 • Sprawowania kontroli nad orzecznictwem w sprawie niezdolności do pracy
 • Nadawania legitymacji emeryta/rencisty
 • Prognozowania sytuacji ubezpieczeniowej
 • Zarządzania środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Alimentacyjnego.

Najpopularniejsze stanowiska w ZUS

Jednak na wszystkie te zadania wpływa wspólna praca osób zajmujących różne stanowiska. Zatem ostateczne obowiązki są uzależnione od konkretnego zawodu. Praca w ZUS dotyczy zatem takich stanowisk jak między innymi:

 • Stanowisko ds. orzecznictwa
 • Analityk ds. ulg i umorzeń
 • Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji
 • Stanowisko ds. przyznawania wypłat i zasiłków
 • Stanowisko ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Stanowisko ds. rozliczeń
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wśród samych pracowników znajdziemy natomiast, takie określenia jak “referent”, “specjalista”, czy “inspektor”.

Opinie na temat pracy w ZUS Pomysł na biznes — agencja ubezpieczeniowa

Opinie wśród pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są podzielone. Wiele zależy od konkretnego departamentu, stanowiska oraz predyspozycji danej osoby.

Największe trudności zwykle sprawia bezpośredni kontakt z interesantami. Niektórzy pracownicy narzekają także na problemy z organizacją pracy czy obarczanie przez przełożonych dodatkowymi obowiązkami. Zwykle negatywne opinie wygłaszają byli pracownicy.

Gdy jednak zapytamy wieloletnich urzędników wyższego szczebla, jak pracuje się w tej instytucji, uzyskamy zupełnie odmienne odpowiedzi. Jako zalety wskazują oni prestiż związany z pracą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, stabilne zatrudnienie, przyjazną atmosferę, czy imponujące premie.

Specyfika pracy w ZUS

Z całą pewnością, będąc pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trzeba się pogodzić z dłuższymi godzinami pracy w pewne dni. Obywatele nie są w stanie załatwić wszystkich spraw urzędowych w godzinach pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zatem zwykle w poniedziałki placówki działają w trybie przedłużonym – do godziny 18.00.

Ponadto, ze względu na środowisko pracy z ludźmi, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien być komunikatywny i radzić sobie w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z interesantem. W końcu reprezentuje organ państwowy i jest odpowiedzialny za poziom jakości usług i wydolność systemu.

Pracownik ZUS powinien także radzić sobie w pracy stresowej, gdyż wielu klientów ma “bojowe” nastawienie i jest skorych do kłótni. Pracownik ZUS powinien również być empatyczny i każdego z klientów traktować z indywidualnym podejściem.

Zarobki w ZUS

W odpowiedzi z 24 stycznia 2023 roku na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu informacji od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS.

Jak wskazał minister Szwed, wynagrodzenia pracowników w ZUS zależy od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze, na poszczególnych stanowiskach, w przeliczeniu na etat wynosi:

 • Dyrektor – 14 754 PLN
 • Zastępca dyrektora – 11 494 PLN
 • Koordynator – 11 326 PLN
 • Lekarz orzecznik – 11 197 PLN
 • Naczelnik wydziału – 8 743 PLN
 • Radca prawny – 8 420 PLN
 • Główny specjalista – 7 208 PLN
 • Informatyk – 6 811 PLN
 • Inspektor kontroli – 6 448 PLN
 • Starszy specjalista – 6 028 PLN
 • Specjalista – 5 588 PLN
 • Referent prawny – 5 022 PLN
 • Inspektor – 4 843 PLN
 • Księgowy – 4 477 PLN
 • Referent – 3 890 PLN.

Nagrody dla pracowników ZUS

Minister Szwed udzielił także odpowiedzi na pytania dotyczące polityki ZUS w zakresie przyznawania nagród pracownikom.

Na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ZUS, pracownikowi Zakładu może być przyznana nagroda uznaniowa przez Prezesa ZUS lub dyrektora Oddziału. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się pracownikom, nie ma ona charakteru powszechnego.

Dodatkowo, w zależności od posiadanych oszczędności wygospodarowanych w funduszu wynagrodzeń osobowych w danym roku budżetowym, pracodawca oraz zakładowe organizacje związkowe dokonują podziału środków oraz uzgadniają zasady ich wypłaty w porozumieniu. Taką dodatkową nagrodę otrzymuje każdy pracownik, spełniający warunki określone w zawartym porozumieniu.

Ponadto, obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ZUS przewiduje prawo pracowników do nagród jubileuszowych przysługujących co 5 lat, w zależności od stażu pracy w przedziale od 10 do 45 lat, oraz w wysokości od 75% do 400% wynagrodzenia pracownika.

Inne dodatki dla pracowników ZUS

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako urzędnicy państwowi, mogą także liczyć na szereg dodatków, które być może nie wpływają na konto z każdą pensją, lecz ostatecznie podwyższają wynagrodzenie w skali roku.

Dodatki i poszczególne bonusy, jakie przysługują pracownikom ZUS, stanowią sporą zachętę dla kandydatów. W sektorze prywatnym wszelkie dodatki są bowiem dobrą wolą pracodawcy, który niekoniecznie musi je wprowadzić, zaś w ZUS są one regulowane przepisami. Do wspomnianych dodatków należą:

 • Odprawa – przyznawana w momencie odejścia pracownika na emeryturę
 • Trzynasta pensja – dodatkowe, pełne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na początku roku za rok poprzedni.

Aktualnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie ma natomiast dodatków stażowych. Jak poinformował minister Szwed, ZUS nie dysponuje obecnie środkami, które mógłby przeznaczyć na sfinansowanie dodatków stażowych.

Czy zatem warto ubiegać się o pracę w ZUS?

Oferty pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rzadko pojawiają się na popularnych portalach z ogłoszeniami pracy. Jednak to nie oznacza, że nie ma ich wcale.

Gdzie szukać ofert pracy w ZUS? oferty pracy

Większe szanse na bezpośrednie znalezienie ofert pracy w ZUS daje oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby odnaleźć ogłoszenia, należy wejść w zakładkę “O ZUS”, następnie “Praca w ZUS”. Wówczas obok pojawi się lista rozwijana, z której użytkownik ma do wyboru poniższe zakładki:

 • Aktualne ogłoszenia o pracę
 • Praca dla lekarzy orzeczników
 • Praca dla lekarzy członków komisji lekarskich
 • Praca dla lekarzy
 • Praktyki i staże.

Kto może ubiegać się o pracę w ZUS?

Podstawowe wymagania do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to z reguły:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu nauk społecznych, ekonomii i finansów, prawa, bądź administracji
 • Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu Microsoft Office
 • Znajomość podstawowych ustaw z konkretnego obszaru.

Każda oferta pracy jest zawsze dokładnie opisana. Zawiera zakres obowiązków, rodzaj stanowiska, niezbędne dokumenty, termin ich składania oraz wymagania. Zwykle podzielone są one na niezbędne, pożądane i ewentualnie wymagania dodatkowe.

Praca w ZUS otwiera wiele możliwości kariery

Jak zatem widzimy, praca w ZUS jest dość specyficzna i bezdyskusyjnie posiada zarówno cały szereg zalet jak i wad. Na koniec warto jednak zauważyć, że praca w budżetówce zwykle stanowi wysoko ceniony wpis w CV. Drogowskaz do "wymarzonej pracy"

W efekcie, w przypadku, gdy dane stanowisko nie okaże się naszym spełnieniem marzeń, możemy następnie szukać innego zatrudnienia w dziale kadr i płac w sektorze prywatnym.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również