Ile wynosi podatek od darowizny?

Udostępnij

Otrzymanie darowizny, czy to w postaci mieszkania, pieniędzy czy wartościowych przedmiotów, może wiązać się z obowiązkiem opodatkowania. Podatek od darowizny regulowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn, a jego wysokość zależy od wartości darowizny oraz przynależności darczyńcy i obdarowanego do określonych grup podatkowych.

Co to jest darowizna?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, darowizna to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Może to obejmować przekazanie pieniędzy, przedmiotów, praw majątkowych, a nawet umorzenie zobowiązań, takich jak pożyczki.

Kwoty wolne od podatku

Podatek od darowizny wynosi od 3 do 20% i jest obliczany od nadwyżki wartości darowizny ponad kwotę wolną od podatku. W roku 2024 opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od jednego zbywcy, o czystej wartości przekraczającej określone limity. Nowe limity wprowadzone w wyniku największych podwyżek kwot wolnych od wielu lat, różnią się w zależności od przynależności nabywcy do poszczególnych grup podatkowych. Poniżej przedstawiamy aktualne limity w porównaniu do poprzednich:

 • Grupa I: Dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym, macocha, teściowie), limit wzrósł z 10 434 zł do 36 120 zł.
 • Grupa II: Dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, małżonków innych zstępnych), limit zwiększył się z 7 878 zł do 27 090 zł.
 • Grupa III: Dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej (pozostali nabywcy), limit uległ podwyższeniu z 5 308 zł do 5 733 zł.

Skala podatkowa

Skala podatkowa zależy od grupy podatkowej i nadwyżki wartości darowizny:

 • Grupa I: 3% do 20%
 • Grupa II: 7% do 12%
 • Grupa III: 12% do 20%

Kluczowe aspekty podatku od darowizny

 1. Grupy podatkowe
  Podział na grupy podatkowe determinuje wysokość kwoty wolnej od podatku. Grupa I obejmuje najbliższą rodzinę, grupa II – dalszą rodzinę, a grupa III – pozostałych nabywców.
 2. Skala podatkowa
  Skala podatkowa precyzyjnie określa, jakie stawki podatku obowiązują w zależności od wartości darowizny i przynależności do danej grupy podatkowej. Dla każdej grupy istnieją różne progi opodatkowania.
 3. Kwoty wolne od podatku
  Kwoty wolne od podatku są istotne, ponieważ stanowią granicę, do której wartość darowizny nie jest opodatkowana. Przekroczenie tych kwot wymaga opodatkowania nadwyżki według skali podatkowej.
 4. Sumowanie darowizn
  W przypadku wielokrotnych darowizn od jednej osoby, wartość darowizn musi być zsumowana w okresie pięciu lat. Jeśli suma przekroczy kwoty wolne, konieczne jest zapłacenie podatku.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

podatek od darowiznyOsoby z tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym, macocha, mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Aby to uczynić, należy w ciągu pół roku od otrzymania darowizny zgłosić nabyte dobra do urzędu skarbowego i udokumentować przekazanie środków na rachunek bankowy.

Darowizna od rodziców, a zwolnienie z podatku

Otrzymując darowiznę od rodziców, istnieje możliwość zwolnienia z podatku, ale warunkiem jest spełnienie wymagań zerowej grupy podatkowej oraz zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Dbałość o te kwestie pozwala uniknąć niepotrzebnych obciążeń podatkowych.

Podsumowując, podatek od darowizny jest złożonym zagadnieniem, gdzie wiele czynników, takich jak grupa podatkowa, kwota wolna od podatku i skala podatkowa, wpływa na jego ostateczną wysokość. Dlatego ważne jest zrozumienie tych aspektów, aby skutecznie planować i zarządzać transakcjami majątkowymi, a jednocześnie unikać niepotrzebnych obciążeń podatkowych.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również