Dzień Inwestora Indywidualnego

Ile można wpłacić na IKE, IKZE i OIPE w 2024 roku? Znamy nowe limity

Udostępnij

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenia w sprawie maksymalnej kwoty wpłat na IKE, IKZE i OIPE w 2024 roku. Do jakich kwot tym razem można obniżyć swoje podatki od inwestycji i oszczędności na emeryturę?

Limity wpłat na IKE, IKZE i OIPE w 2024 roku zaoszczędzić na emeryturę

Roczne limity wpłat na rachunki IKE, IKZE oraz OIPE obliczane są na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

W związku z tym zmieniają się one każdego roku. Przez minione dwanaście miesięcy wynosiły one 20 805 złotych dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia) oraz 8322 PLN dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Ponadto, limit wpłat na rachunek IKZE dla osób prowadzących własną działalność wynosił 12 483 złotych (1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Z kolei, w przypadku wprowadzonego na początku grudnia OIPE limitem wpłat było 21 312 złotych.

Dziś wiemy już, że w 2024 roku roczny limit wpłat na rachunki IKE oraz OIPE wynosi 23 472 złotych – czyli trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2024 rok.

Dla IKZE limit ten wynosi 9388,80 PLN. W przypadku osób prowadzących własną pozarolniczą działalność został on jednak podniesiony do 14 083,20 PLN. Wzrost limitów wpłat względem 2023 roku wyniósł zatem 12,8%.

Rachunki IKE, IKZE i OIPE – najważniejsze informacje

Rachunki IKE, IKZE i OIPE umożliwiają uzyskanie ulgi podatkowej, a po spełnieniu pewnych warunków uniknięcie podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako „podatek Belki”.

Rachunki IKE, IKZE i OIPE stanowią niezależne od siebie elementy trzeciego filaru emerytalnego, co oznacza, że można posiadać jednocześnie każde z wymienionych wcześniej kont. Mogą być one prowadzone u różnych dostawców.

Za szczególnie korzystne, dla niemal wszystkich podatników, uchodzi Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, gdyż za pomocą wpłat na ten rachunek można dokonać obniżki podatku dochodowego PIT za bieżący rok podatkowy.

Czym jest IKE? Grafika przedstawiająca mężczyznę inwestującego swoje oszczędności

IKE to skrót od Indywidualnego Konta Emerytalnego i jest ono dobrowolną formą ubezpieczenia emerytalnego w Polsce, stanowiącą trzeci filar systemu emerytalnego, wprowadzoną w 2004 roku.

IKE umożliwia gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Posiadacz takiego konta może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie.

Rachunki IKE oferowane są przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie. Dochody z tytułu oszczędzania w ten sposób zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Co ważne, aby dochody z tytułu oszczędzania na IKE były zwolnione z podatku Belki trzeba spełnić jeszcze dodatkowy warunek. W grę wchodzą dwie możliwości:

  • Dokonać jakichkolwiek wpłat przynajmniej w pięciu różnych latach kalendarzowych
  • Dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty

Czym jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to kolejna forma oszczędzania na przyszłą emeryturę, dostępna dla mieszkańców Polski, wprowadzona w 2012 roku.

Posiadacz konta IKZE, podobnie jak w przypadku rachunku IKE, może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. oszczędzanie

Oszczędzając za pomocą rachunku IKZE także nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. Co więcej, w ramach tego konta zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na IKZE.

Każda wpłata na ten rachunek pozwala zatem uzyskać zwrot podatku po rozliczeniu rocznym. Natomiast w momencie wypłaty środków, zgromadzony kapitał zostaje objęty podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.

Co bardzo ważne, aby skorzystać z powyższych preferencji, środki zgromadzone na rachunku IKZE można wypłacić dopiero po ukończeniu 65 roku życia i spełnić dodatkowy warunek – dokonać jakichkolwiek wpłat przynajmniej w pięciu różnych latach kalendarzowych.

Konta IKZE są prowadzone przez takie instytucje finansowe, jak: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podmioty prowadzące działalność maklerską (domy i biura maklerskie), zakłady ubezpieczeń na życie, banki czy dobrowolne fundusze emerytalne.

Czym jest OIPE?

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (funkcjonujący w unijnej legislaturze jako angielskie Pan-European Personal Pension Products) to kolejny dobrowolny indywidualny produkt emerytalny, którego celem jest pomoc mieszkańcom Unii Europejskiej w zapewnieniu dodatkowego dochodu na jesień życia.

Oszczędzając za pomocą OIPE również nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. Co więcej, dochody z tytułu oszczędzania w ten sposób zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Oszczędności przechowywane w obcych walutach

W zasadzie rachunek ten, działa na bardzo podobnej zasadzie do Indywidualnego Konta Emerytalnego. Różnica między tymi rachunkami polega jednak na możliwości samodzielnego zarządzania zawartością portfela.

W ramach IKE inwestorzy mogą bowiem wykonywać dowolne transakcje na wybranych instrumentach udostępnianych przed dostawcę rachunku. Natomiast w przypadku OIPE oszczędzający muszą ograniczyć się wyboru zarządzanego portfela. Na polskim rynku mamy obecnie do dyspozycji tylko jedną ofertę OIPE, świadczona przez robodoradcę Finax.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również