Dzień Inwestora Indywidualnego

Ile będzie wynosił zasiłek pogrzebowy? Ministerstwo deklaruje waloryzację

Udostępnij

Zasiłek pogrzebowy odgrywa kluczową rolę w strukturze polskiego systemu wsparcia społecznego. Z reguły jest to jednorazowa forma świadczenia finansowego, którą państwo przyznaje rodzinie zmarłej osoby na pokrycie kosztów związanych z jej pochówkiem. Jest to rodzaj wsparcia mającego na celu złagodzenie obciążenia finansowego, jakie niesie za sobą organizacja ceremonii pogrzebowej. O jakiej kwocie mowa?

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

W Polsce już wkrótce, rodziny dotknięte stratą bliskiej osoby mogą otrzymać znacznie wyższy zasiłek pogrzebowy deklaruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z najnowszymi informacjami, rząd planuje istotne podniesienie tego świadczenia, aby lepiej odpowiadało aktualnym kosztom związanym z organizacją ceremonii pogrzebowej.

Według zapowiedzi rządowych, w 2024 roku zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć do imponującej kwoty 6450 złotych. To duży wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Nowe przepisy zakładają, że zasiłek pogrzebowy będzie równy 150% płacy minimalnej, która od 1 lipca 2024 roku ma wynieść 4300 złotych. Oznacza to wzrost o imponujące 2150 złotych w stosunku do obecnej płacy minimalnej.

W praktyce oznacza to, że rodzinom, które doświadczą straty bliskiej osoby, zostanie przyznane znacznie wyższe wsparcie finansowe. Zasiłek pogrzebowy w drugiej połowie 2024 roku będzie wyższy od obecnej wartości o imponujące 2450 złotych. To istotna zmiana, mająca na celu dostosowanie świadczenia do rzeczywistych kosztów związanych z organizacją pogrzebu, takich jak opłaty za trumnę, ceremonię, kwiaty i inne powiązane wydatki.

Kto może się ubiegać o świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które pokryły koszty związane z ceremonią pogrzebową. Zazwyczaj są to członkowie rodziny zmarłego, ale świadczenie może być również przyznane innym osobom, jeśli to właśnie one faktycznie poniosły wydatki związane z pochówkiem. Kluczowe jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek była w stanie udokumentować poniesione koszty i potwierdzić swoje uprawnienia do otrzymania tego świadczenia. Procedury związane z ubieganiem się o zasiłek pogrzebowy mogą różnić się w zależności od konkretnych przepisów oraz wymagań lokalnych instytucji odpowiedzialnych za jego przyznawanie i wypłatę.

Zasiłek pogrzebowy – proces złożenia wniosku

pogrzeb, smutek

Aby skorzystać z zasiłku pogrzebowego, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, tj. formularza Z-12, wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, rachunki związane z organizacją ceremonii pogrzebowej oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu. Wypłata zasiłku powinna nastąpić w przeciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Procedurę złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy można zrealizować osobiście w dowolnej placówce ZUS, przesłać pocztą, a także skorzystać z możliwości złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy pamiętać o tym, że wniosek powinien być złożony w określonym terminie, tj. do 12 miesięcy od daty śmierci osoby, której pochówek dotyczy, gdyż po upływie tego czasu przysługujące prawo do zasiłku wygasa.

W sytuacji, gdy ZUS odmówi przyznania zasiłku, istnieje opcja skorzystania z prawa do odwołania się od tej decyzji poprzez wniesienie apelacji do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, zachowując przy tym termin 30 dni od momentu otrzymania odmownej decyzji.

Podsumowanie

Podwyżka zasiłku pogrzebowego, ogłoszona przez nowy rząd, stanowi inicjatywę mającą na celu złagodzenie finansowych obciążeń związanym z organizacją ceremonii pogrzebowej. Decyzja ta reaguje na ciągły wzrost kosztów życia oraz rosnącą potrzebę adekwatnego wsparcia w emocjonalnie trudnych momentach, takich jak pożegnanie bliskich. Oznacza to krok w kierunku dostarczania realnej pomocy finansowej dla rodzin, które borykają się z wydatkami związanymi z pochówkiem, oraz stanowi wyraz troski rządu o poprawę jakości życia obywateli w trudnych chwilach.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również