Idea Bank miał 5,25 mln zł zysku netto, 15,07 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

Idea Bank

Idea BankIdea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 9,2 mln zł wobec 37,05 mln zł zysku rok wcześniej.

„Trzeci kwartał 2020 r. był kolejnym okresem (a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem), w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł), jak i jednostkowym (1,3 mln zł). Skumulowany dodatni wynik od przełomowego pod tym względem III kwartału 2019 r. wyniósł 54,3 mln zł na poziomie skonsolidowanym” – podał bank w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 112,8 mln zł wobec 151,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3,19 mln zł wobec 10,07 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki Idea Banku wypracowane w III kwartale 2020 r. dowodzą, że bank jest dobrze przygotowany do zarządzania trudną sytuacją biznesową, jaką jest przedłużająca się pandemia koronawirusa. Pomimo spadku aktywności ekonomicznej oraz utrzymujących się ograniczeń w relacjach społecznych i gospodarczych, dotykających szczególnie mocno firmy najmniejsze, bank skończył III kwartał na plusie. Składają się na to trzy czynniki: wcześniejsze odchudzenie Idea Banku, racjonalny model zarządzania ryzykiem kredytowym i spadek kosztów finansowania” – czytamy także.

Trzeci kwartał trudnego 2020 r. potwierdził wysoką zdolność Idea Banku do absorpcji obniżek stóp procentowych wypracowaną dzięki stałej redukcji kosztów finansowania, wskazano również.

Wynik z odpisów wyniósł 39,96 mln zł w III kw. wobec 42,05 mln zł rok wcześniej. Jak podkreślono, zastosowanie odpowiedniego dla sytuacji kryzysowych zarządzania ryzykiem kredytowym umożliwiło spadek odpisów o 32 mln zł w ujęciu kwartał do kwartału.

Z punktu widzenia działalności biznesowej, III kwartał 2020 r. to przede wszystkim czas wypracowywania i testowania rozwiązań w reakcji na szybko zmieniające się otoczenie. Kluczowe znaczenie w tak trudnym okresie ma właściwa polityka ryzyka oraz tempo udzielania wsparcia klientom, którzy musieli zderzyć się z rygorami stanu pandemii. W obu tych sferach Idea Bank zadziałał precyzyjnie i szybko, co przełożyło się na obniżenie odpisów aktualizujących o 32 mln zł, podano także.

„W ocenie ryzyka nie poddajemy się emocjom, ale opieramy na modelach, które biorą pod uwagę m.in. dojrzałość kredytów. Na naszą ocenę sytuacji wpływa też skala wsparcia jakiego udzieliliśmy klientom samodzielnie, w postaci wakacji kredytowych, oraz dzięki uczestniczeniu w tarczy finansowej PFR opartej o środki publiczne. Tak ważny w czasach niespokojnych wskaźnik pokrycia NPL mamy dziś na poziomie istotnie wyższym niż średnia rynkowa” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Miałkowski, cytowany w komunikacie.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 53,03 mln zł w III kw. wobec 55,33 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 15,07 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 18,56 mld zł na koniec III kw. 2019.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 7,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71,98 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej w tym ujęciu wyniósł 9,45 mln zł wobec 43,09 mln zł straty rok wcześniej.

Jak podkreślił p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, nasilająca się fala zachorowań w Polsce sprawia, że uwaga zarządu w naturalny sposób skupia się na zapewnieniu ciągłości usług oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników.

„W tej chwili nawet 95% pracowników centrali wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a sieć oddziałów wypracowała alternatywne rozwiązania awaryjne, które zabezpieczają funkcjonowanie wszystkich placówek niezależnie od stanu zdrowia pracowników. Wprowadziliśmy wiele niestandardowych rozwiązań, w tym udostępniliśmy klientom darmowe maseczki w oddziałach, a testy na covid-19 dla naszych pracowników, którzy mogli mieć kontakt z tym wirusem, są w uzasadnionych przypadkach przez bank refundowane” – powiedział Pruski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 24,64 mln zł wobec 30,73 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Antek
Antek
3 lat temu

Przyznajmy szczerze – pomimo delikatnie mówiąc niewesołej sytuacji na rynku radzą sobie całkiem nieźle!