Huuuge Inc. chce zadebiutować na GPW i pozyskać ok. 150 mln USD

gaming

Huuuge Inc. – globalny producent i wydawca gier typu free-to-play – ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Huuuge planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie, podała spółka. Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD.

Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing.

„Ogłoszony dziś przez nas zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii spółki, który przekształca Huuuge oraz wesprze realizację naszej strategii dostarczając niezbędne zasoby. Ponadto, obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie” – powiedział założyciel i dyrektor generalny Anton Gauffin, cytowany w komunikacie.

„Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, liczący obecnie w skali całego świata aż 2,5 mld graczy, z dalszym potencjałem wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów. Huuuge utorował drogę rozgrywkom typu massive multiplayer w kategorii social casino, w której spółka zaliczana jest do grupy światowych liderów. Oferowane przez Huuuge innowacyjne doświadczenie wspólnej zabawy, stawianie na pierwszym miejscu aspektów społecznościowych oraz angażująca rywalizacja w czasie rzeczywistym i interakcje z innymi graczami na całym świecie, stanowią centralny element naszego podejścia” – podkreślił Gauffin.

Według niego, technologia spółki umożliwia działanie jako inteligentna sieć oferująca unikalne treści na najwyższym poziomie. W miarę rozbudowy sieci Huuuge i dalszego wzbogacania naszego zróżnicowanego portfolio, dostrzega szansę na wykorzystanie elementów leżących u podstaw sukcesu flagowych produktów, osiągnięcie efektu skali w grach i odniesienie korzyści z zalet struktury sieciowej modelu biznesowego Huuuge. W ramach prowadzonej działalności wykorzystuje analizę danych i spersonalizowany marketing, co umożliwia pozyskiwanie, utrzymywanie i pogłębianie relacji z graczami, generując w ten sposób najwyższy przychód w przeliczeniu na DAU w segmencie gier social casino, wskazał.

„W celu realizacji naszej misji zakładającej umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry, realizujemy strategię 'buduj i kupuj’ (ang. Build and Buy). Oznacza to, że kontynuujemy organiczną budowę i rozwój naszej oferty darmowych gier mobilnych, dążąc jednocześnie do dalszego rozwoju i zwiększania skali działalności poprzez działalność wydawniczą oraz przejęcia komplementarnych produktów i firm” – wyjaśnił dyrektor.

W 2019 r. szybko rozwijający się, wielomiliardowy rynek gier odpowiadał za około 152 mld USD wydatków konsumenckich. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten będzie rósł w tempie 9,1% rocznie. Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45%) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., z oczekiwaną roczną stopą wzrostu szacowaną na poziomie 12,6% do 2022 r., przypomina spółka.

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów i wydawców gier mobilnych, które znajdują swoich użytkowników niemal w każdym kraju świata. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR), podano w materiale.

Główne obszary działalności spółki to produkcja i wydawanie gier mobilnych, które docierają do szerokiej grupy graczy i klientów Huuuge. Produkcja gier obejmuje pełen zakres działań, od wygenerowania pomysłu, poprzez beta testing, aż po wprowadzenie na globalny rynek oraz działania Live Ops. Huuuge posiada potwierdzone osiągnięcia w tworzeniu odnoszących światowe sukcesy gier z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Wydawanie gier to działania rozpoczynające się w momencie wprowadzenia gry na rynek, budowanie relacji z dystrybutorami, marketing oraz stała optymalizacja gry po jej debiucie, wymieniono w komunikacie.

Huuuge prowadzi działalność w oparciu o trzy dywizje: Mighty, Brave i HuuugeX. Piony te zarządzają wewnętrznymi i zewnętrznymi studiami oraz poszerzaniem portfolio Huuuge. Odpowiadają za flagowe gry spółki z segmentu social casino (Mighty), gry z segmentu casual pochodzące z działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne gry nowej generacji z segmentu casual (HuuugeX).

W portfolio Huuuge znajduje się obecnie wiele gier z różnych segmentów: social casino: „Huuuge Casino”, „Billionaire Casino”, „Stars Slots” i „Huuuge Bingo Saga”; casual: „Coffee Break Games”, „Traffic Puzzle”, „Transport!”, „Trolls Pop” i „Luna’s Quest Bubble Shooter”, oraz gry we wczesnej fazie rozwoju, nad którymi trwają prace, jak „Arena”, „Rogue Land”, „Arrows & Empires” i „Solitaire TriPeaks: Adventure Journey”, podano.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Huuuge posiadał 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc (MAU) w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019, 3,72 mln na koniec roku 2018 i 3,32 mln na koniec roku 2017.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych inwestorów w spółce, w tym Big Bets OÜ (a pośrednio do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Spółki), RPII HGE LLC (podmiotu zależnego od The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co., Ltd. (akcjonariusze sprzedający).

Anton Gauffin zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji spółki, dodano.

Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD

Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing. Intencją spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25% wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym oraz spełnić wymogi dotyczące notowania akcji.

Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, jej dyrektorów, akcjonariuszy sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania, podano także.

Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; The Raine Group LLC., posiadająca akcje stanowiące 25% ogólnej liczby głosów; Korea Investment Partners, posiadająca akcje stanowiące 11% ogólnej liczby głosów, oraz Woori Technology Investment Co., Ltd., posiadająca 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Oferta obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, spełniającą wymogi Regulacji S, ofertę międzynarodową obejmującą ofertę skierowaną do kwalifikowanych instytucjonalnych nabywców papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, realizowaną w trybie amerykańskiego Przepisu 144A, oraz ofertę skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski, spełniającą wymogi Regulacji S.

Przeprowadzenie oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW, zastrzeżono.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A.

Huuuge odnotował znaczny wzrost skali działalności w krótkim czasie, czytamy w komunikacie.

W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6%. W tym samym okresie skonsolidowany skorygowana EBITDA wzrosła z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA: z -2,9% do 9,6%.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD, w porównaniu do 187,3 mln USD w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2019 r., co oznacza wzrost o 30,0% rok do roku. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA: z 4,9% do 22,3%.

„Wizja spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych. Misja to zapewnienie miliardom ludzi wspólnej zabawy. Celem grupy jest realizowanie tej misji we współpracy z producentami gier i studiami o największym potencjale” – czytamy także.

Strategia Huuuge opiera się na filarach „Build and Buy”. Grupa zamierza koncentrować się na dalszym organicznym rozwoju gier tworzonych wewnętrznie (strategia „Build”), jak również na rozwoju nieorganicznym, czyli działalności wydawniczej oraz na fuzjach i przejęciach (strategia „Buy”).

Grupa planuje realizować wizję i misję, koncentrując się na następujących celach:

– Rozszerzanie działalności w segmencie gier casual

– Dalsza poprawa monetyzacji graczy

– Poszerzanie i wzmacnianie podstawowej oferty, czyli gier social casino

– Rozwój działalności wydawniczej Huuuge Publishing

Dalszy wzrost marż dzięki technologii oraz analizie danych

– Rozwijanie działalności grupy poprzez przejęcia podmiotów o komplementarnych profilach działalności.

– Współpraca z najbardziej utalentowanymi pracownikami na całym świecie, wymieniono.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments