Huuuge rozpoczyna budowę księgi popytu

359

Huuuge, Inc. opublikował prospekt i rozpoczyna dziś pierwszą ofertę publiczną od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję.

„Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 000 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 18 350 000 istniejących akcji. Spółka oczekuje uzyskania wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln zł). W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Huuuge może wynieść do ok. 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW” – czytamy w komunikacie.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 27 stycznia – 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia – 3 lutego.

Nie później niż 5 lutego do godz. 9.00 nastąpi ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Od 5 lutego (od godz. 9.00) do 9 lutego 2021 będzie trwało przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. 10 lutego 2021 nastąpi przydział akcji oferowanych. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW.

Pozyskane środki Huuuge zamierza przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie poniższych działań:

-ok. 90-95% na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów gospodarczych oraz inwestycjami w inne podmioty gospodarcze lub aktywa w oparciu o następujące założenia: (i) z preferencją nabycia studiów z aktywnymi, uznanymi grami, które generują przychody, wykazują istotny zwrot wydatków na reklamę oraz wykazujące potencjał do dalszego rozwoju dzięki poprawie marketingu efektywnościowego, (ii) koncentrując się na producentach gier mobilnych typu free-to-play, jednakże nie wykluczając przejęć celów z komplementarnymi kompetencjami w dziedzinie technologii lub pozyskiwania użytkowników; oraz (iii) koncentrując się na celach przejęć o atrakcyjnym profilu finansowym, charakteryzujących się stałym wzrostem przychodów lub generujących EBITDA.

Huuuge przewiduje skupienie działalności związanej z przejęciami na celach z pierwotnym przedziałem wyceny 20-300 milionów USD dla celów innych niż związanych z działalnością wydawniczą, 0,5-20 milionów USD w przypadku ewentualnych celów nabycia podmiotów, z którymi wcześniej zawarto umowy wydawnicze lub 0,5-10 milionów USD w przypadku ewentualnych celów nabycia z komplementarnymi kompetencjami lub technologią.

-ok. 5-10% na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu spółki, w tym w szczególności: (i) rozwój nowych gier oraz funkcji w istniejących grach; (ii) koszty marketingu i pozyskania użytkowników związane ze stworzeniem i utrzymaniem bazy naszych graczy; oraz (iii) dalszy rozwój działalności wydawniczej w zakresie gier.

Huuuge wstępnie zidentyfikował około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają wskazane wyżej kryteria. Około dziesięć z nich jest na krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich jest aktywnie analizowane, podano także.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 mln nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 18,35 mln istniejących akcji należących do głównych inwestorów w spółce, w tym Big Bets OÜ (a pośrednio do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Spółki), RPII HGE LLC (podmiotu zależnego od The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co., Ltd.

Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; The Raine Group LLC., posiadająca akcje stanowiące 25% ogólnej liczby głosów; Korea Investment Partners, posiadająca akcje stanowiące 11% ogólnej liczby głosów, oraz Woori Technology Investment Co., Ltd., posiadająca 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji, przypomniano.

Oferta obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, spełniającą wymogi Regulacji S, ofertę międzynarodową obejmującą ofertę skierowaną do kwalifikowanych instytucjonalnych nabywców papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, realizowaną w trybie amerykańskiego Przepisu 144A, oraz ofertę skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski, spełniającą wymogi Regulacji S.

Po przeprowadzeniu oferty spółkę, jej dyrektorów, akcjonariuszy sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania. Obowiązywać ona będzie 360 dni od pierwszego dnia notowania w przypadku Spółki oraz Big Bets OÜ (kontrolowanej przez Antona Gauffina), 180 dni w przypadku pozostałych akcjonariuszy sprzedających, i akcjonariuszy niesprzedających oraz członków rady dyrektorów (innych niż Anton Gauffin).

Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 5%-10% akcji oferowanych ostatecznie zaoferowanych w ofercie, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ramach oferty.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu będą pełnić Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Ipopema Securities S.A.

W skład konsorcjum detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych wchodzą: Ipopema Securities, mBank – Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM oraz Noble Securities.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

Poprzedni artykułCena akcji w ofercie publicznej InPostu ustalona na 16 euro/szt.
Następny artykułBiała lista podatników VAT – krótki praktyczny poradnik
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments