Glapiński nie ma dobrych wieści! Inflacja powróci do celu NBP najwcześniej w 2025 r.

59
Adam Glapiński

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała podczas odbywającego się w dniach 6-7 lipca 2023 roku posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych na niemienionych poziomach, w tym stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc. Na uwagę zasługuje fakt, iż lipcowe posiedzenia było już dziesiątym z rzędu, w trakcie którego RPP zdecydowała pozostawić stopy bez zmian.

RPP utrzymała stopy bez zmian

Decyzja o utrzymaniu stóp proc. na dotychczasowym poziomie była oczekiwana przez niemal wszystkich ekonomistów. Oczekiwania te wynikały z faktu, że inflacja spadła w czerwcu br. do 11,5 proc. z 13,0 proc. w maju br. Dla przypomnienia, jeszcze w lutym br. ceny rosły w tempie 18,4 proc.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że choć od ostatniej podwyżki stóp proc., która miała miejsce we wrześniu zeszłego roku minęło już dziesięć miesięcy, Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu nie zdecydowała się na oficjalne zakończenie cyklu zacieśnia.

Inflacja będzie dalej spadać

– Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w czerwcu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. Jednocześnie nadal silnie spada inflacja PPI, co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego obniżania dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach – wskazała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie.

Rada ocenia ponadto, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu.

– Rada ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo – wskazano w komunikacie po lipcowym posiedzeniu RPP dodając, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Inflacja powróci do celu NBP najwcześniej w 2025 r.

Z lipcowej projekcji wynika, iż roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

  • 11,1 – 12,7% w 2023 r. (wobec 10,2 – 13,5% w projekcji z marca 2023 r.),
  • 3,7 – 6,8% w 2024 r. (wobec 3,9 – 7,5%)
  • 2,1 – 5,1% w 2025 r. (wobec 2,0 – 5,0%).

Dynamika wzrostu gospodarczego (PKB) ma z kolei wynieść odpowiednio:

  • -0,2 – 1,3% w 2023 r. (wobec -0,1 – 1,8% w projekcji z marca 2023 r.),
  • 1,4 – 3,3% w 2024 r. (wobec 1,1 – 3,1%)
  • 2,1 – 4,4% w 2025 r. (wobec 2,0 – 4,3%).

Stopy NBP pozostaną wysokie

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważają, że wysoka inflacja bazowa oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp.

Nieco innego zdania są jednak uczestnicy rynku finansowego, którzy liczą na rychłe cięcie stóp.

– Ewidentnie są nadzieje na ekspresowy spadek inflacji, szybszy niż pokazują prognozy banku centralnego – przyznaje Ignacy Morawski z Pulsu Biznesu.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments