Gigantyczne zyski polskich banków w 2022 roku

Udostępnij

Główny Urząd Statystyczny podał, że wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 roku wyniósł 12,4 miliarda złotych. Dla porównania – rok wcześniej przyjął on wartość 6,1 miliarda PLN. Wzrosła także suma bilansowa banków.

Narodowy Bank Polski podaje natomiast, że 2023 rok banki również zaczęły od spektakularnych, jeszcze wyższych dochodów. W samym lutym ich zysk przekroczył 3 miliardy złotych.

Zyski banków w 2022 roku robią wrażenie Usługi, na których bank zarabia pieniądze

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sektorze bankowym w 2022 roku zyski netto na kwotę 19,8 miliarda złotych wypracowało 540 banków (45 komercyjnych i 495 spółdzielczych).

Straty netto o wartości 7,4 miliarda PLN poniosło natomiast 20 banków (w tym 19 komercyjnych, a w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych). Ostateczny wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 roku wyniósł zatem 12,4 miliarda złotych.

Portfel kredytowy banków na koniec 2022 r.

Ponadto, według stanu w dniu 31 grudnia 2022 roku wartość kredytów sektora niefinansowego wyniosła 1,169 biliona złotych, co oznacza spadek rok do roku o 1,4%.

W sektorze niefinansowym przeważały kredyty udzielone gospodarstwom domowym (63,1%), w których 62,8% stanowiły kredyty przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe. Kredyty mieszkaniowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego stanowiły 11,3% całości kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

Kredyty dla przedsiębiorstw należały zaś w większości do dużych przedsiębiorstw. Pod względem produktowym największy udział w kredytach przedsiębiorstw wykazywały kredyty operacyjne (168,9 miliarda złotych) i kredyty inwestycyjne (152,2 miliarda PLN).

Kredyty przedsiębiorstw przeznaczone na nieruchomości osiągnęły wartość 71,1 miliarda złotych.

Wartość depozytów banków na koniec 2022 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 roku wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1,823 biliona złotych, co przekłada się na wzrost rok do roku o 6,2%.

Warto dodać, że aż 89,8% tej kwoty należało do sektora niefinansowego, a 10,2% – do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 69,3% stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zwiększył zaś się do 30,7%.

2023 rok też rozpoczął się od bardzo wysokich zysków banków instytucje pozabankowe

Narodowy Bank Polski poinformował natomiast, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2023 roku wyniósł 6,13 miliarda złotych, co przekłada się na wzrost rok do roku o 49,1%.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do lutego 2023 roku wyniosły zaś 19,17 miliarda PLN, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 29,3%.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również