FinTech – nowy, unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim

Udostępnij

Studia podyplomowe FinTech na Uniwersytecie Łódzkim to wyjątkowy w skali kraju kierunek, uruchamiany w nowym roku akademickim 2023/24. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie innowacji finansowych. Studia współtworzą: Uniwersytet Łódzki, Urząd Miasta Łodzi i FinTech Central Poland – łódzka społeczność sektora FinTech. Rekrutacja trwa do 8.10.2023 r.

Atuty przesądzające o wyjątkowości kierunku FinTech na UŁ na tle innych tego typu studiów w Polsce to m.in. aż 300 godzin zajęć (inne uczelnie: 160 – 188 godzin), głównie w formule warsztatowej. Zajęcia dla finansistów chcących wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe i informatyków zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji finansowych prowadzić będą głównie praktycy rynku finansowego (w szczególności z firm reprezentujących FinTech Central Poland) oraz doświadczeni pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Studia przygotowują do tworzenia firmy działającej w branży FinTech i wykonywania zawodu prezesa – CEO (lub pracy na innym stanowisku kierowniczym, zwłaszcza start-upu), Product Ownera, analityka biznesowego, specjalisty w firmie działającej w obszarze technologii finansowych lub instytucji finansowej (banku, instytucji płatniczej, firmie pożyczkowej, ubezpieczeniowej, czy firmie inwestycyjnej). Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie otoczenia – rynek pracy jest dziś szeroko otwarty na fachowców tej specjalności.

Zajęcia przewidziane w programie studiów FinTech na UŁ mają na celu:

 • zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora innowacji finansowych,
 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynków finansowych w otoczeniu prawno-regulacyjnym – zarówno polskim, jak i europejskim,
 • nauczenie podstaw projektowania produktów i usług cyfrowych przeznaczonych na rynek finansowy,
 • nauczenie podstaw technik analizy danych i umiejętności posługiwania się danymi w biznesie,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się pojęciami specjalistycznymi z zakresu FinTech;
 • rozwój postaw przedsiębiorczych i wiedzy na start dla przyszłych przedsiębiorców w obszarze FinTech, z naciskiem na umiejętność tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwanie finansowania,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności profesjonalnych takich jak skuteczna komunikacja, efektywna praca w grupie, zarządzanie projektem, autoprezentacja oraz prezentacja koncepcji biznesowej przed inwestorem (investor speech).

W skład rady programowej studiów podyplomowych FinTech na UŁ wchodzą:

 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – przewodniczący
 • Adam Brzostowski, p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi
 • Marek Bartosik, Executive Director, GFT Poland Sp. z o. o.
 • Joanna Erdman, Prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Arkadiusz Jadczak, członek FinTech Central Poland, Co-founder, Monethero Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości
 • Bartłomiej Szymański – Managing Director IDEMIA Poland
 • Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu, MakoLab SA

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Bankowości, członek Grupy Interesariuszy Bankowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Więcej informacji: www.fintech.uni.lodz.pl

Najnowsze

Zobacz również