Dzień Inwestora Indywidualnego

Farmy Fotowoltaiki SA planują crowdfunding na Crowdway i debiut na NewConnect

Informacja prasowa

Udostępnij

Farmy Fotowoltaiki SAFarmy Fotowoltaiki SA – należące w całości do notowanej na NewConnect Berg Holding SA – planują pozyskać 4,05 mln zł od inwestorów indywidualnych w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego promowanego przez Crowdway. Środki z emisji spółka przeznaczy na nową farmę o mocy 1 MW zlokalizowaną na Podkarpaciu, którą stworzy wraz z Columbus Energy SA. Planowany start kampanii to przełom lutego i marca 2021. Inwestorzy pozyskani w ramach crowdfundingu będą partycypować w zyskach wypracowanych przez wszystkie projekty spółki. Farmy Fotowoltaiki SA planują debiut na NewConnect do 12 miesięcy, czyli najpóźniej na początku 2022 roku.

Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding SA. Spółka Farmy Fotowoltaiki została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 500 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku.

Spółka ponadto dewelopuje też inne farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę.

Jesteśmy spółką deweloperską działającą w obszarze fotowoltaiki. Na obecnym etapie rozwoju generujemy koszty związane z budową farm. Przychody będziemy generować po uruchomieniu instalacji, czyli w 2022 roku. Z punktu widzenia inwestora istotny jest fakt, że mamy zakontraktowane projekty oraz to, że inwestycja w farmy fotowoltaiczne to sposób na wieloletni dochód pasywny. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą bowiem pozwalać na osiągnięcie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotumówi Kamil Kita, prezes Farm Fotowoltaiki SA i jednocześnie członek zarządu Berg Holding SA.

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Współpraca z naszym partnerem – Farmami Fotowoltaiki z Berg Holding SA – który specjalizuje się w projektach deweloperskich sprawi, że nasze przedsięwzięcia będziemy realizować zdecydowanie szybciej, a nasi inwestorzy ich efekty będą mogli zobaczyć już w najbliższych latachmówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA.

Rynek fotowoltaiki

Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej. Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna. W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł, a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija.

Crowdfunding udziałowy to coraz bardziej popularny w Polsce model pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstw. Kolejne spółki decydują się na kampanię, traktując ten etap jako preIPO i szansę na zapoznanie rynku kapitałowego z własną działalnością oraz modelem biznesowym przed debiutem giełdowym. W zeszłym roku wsparliśmy 12 kampanii, w których zebrano łącznie blisko 25 mln zł. W tym roku planujemy, że na Crowdway.pl będziemy promować 20 kampanii. Istotną grupę emitentów będą stanowić spółki z linii innowacja, do których należą Farmy Fotowoltaikimówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Zapowiedź emisji Farmy Fotowoltaiki SA na www.crowdway.pl

O Crowdway

Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Na koncie ma informowanie o największych w Polsce zbiórkach realizowanych przez spółki szybkiego wzrostu i start-upy, o łącznej wartości ponad 44,5 mln zł. Od stycznia do 16 listopada 2020 r. wartość pozyskanego kapitału z ofert promowanych na platformie Crowdway.pl przekroczyła 24,6 mln zł wobec 10,7 mln zł w całym 2019 roku. Skuteczność pozyskiwania kapitału wynosi ponad 87 proc. Więcej niż co druga kampania promowana na Crowdway.pl osiąga 100 proc. celu. W 2020 r. taki rezultat osiągnęły spółki: Kombinat Konopny SA (4,2 mln w niespełna 40 minut), Browar Za Miastem SA (4,18 mln zł), Alembik Polska (4,185 mln zł), Tenczynek Bezalkoholowe (4,176 mln zł), All Good SA (Coffeedesk; 2,016 mln zł), Film Rój SA (1,93 mln zł) oraz Akardo SA (1 mln zł). Operatorem platformy jest Crowdway Sp. z o.o., która od stycznia 2020 roku razem ze spółkami QValue SA i Vortune Equity sp. z o.o. należy do holdingu Vortune Equity Group SA.

Najnowsze

Zobacz również