Farmy Fotowoltaiki SA – crowdfundingowa emisja akcji ruszy 9 marca

Spółka wybrała autoryzowanego doradcę do planowanego debiutu na NewConnect

Udostępnij

Farmy Fotowoltaiki SAFarmy Fotowoltaiki – z Berg Holding, notowanego na NewConnect – zwrócą się do inwestorów społecznościowych po 4,05 mln zł. Oferta akcji – promowana przez Crowdway – ruszy we wtorek 9 marca o godz. 9:00. Dzień wcześniej zostaną upublicznione szczegóły emisji. Spółka podpisała właśnie umowę z autoryzowanym doradcą – Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy, która wesprze proces wejścia spółki na rynek NewConnect. Debiut planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku.

Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki jej realizacji spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat, co łącznie daje kwotę ponad 145 mln zł. Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% wolnych przepływów pieniężnych, 10% pozostaje w formie rezerwy na lata następne.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na budowę farmy fotowoltaicznej na Podkarpaciu o mocy 1 MW. Spółka obecnie dewelopuje projekty o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkęmówi Kamil Kita, prezes Farm Fotowoltaiki SA i jednocześnie członek zarządu Berg Holding SA.

Farmy Fotowoltaiki to pierwszy projekt z branży solarnej promowany na platformie Crowdway. Od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Na tydzień przed startem kampanii w Alercie Inwestora mieliśmy zapisanych ponad 1150 osób. Ta liczba potwierdza, że OZE będzie coraz bardziej skupiało uwagę rynku kapitałowegomówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Zaktualizowana strategia Farm Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada pozyskanie w tym roku kapitału zewnętrznego od 4 do 10 mln zł na sfinansowanie bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji. Spółka planuje również przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej – promowanej na Crowdway – oraz pozyskanie od inwestorów społecznościowych 4,05 mln zł.

Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5% – 45%. W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW.

Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze.

Rozwój spółki Farmy Fotowoltaiki

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding SA. Spółka Farmy Fotowoltaiki została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku.

W dniu 10 lutego Farmy Fotowoltaiki poinformowały o podpisaniu umowy dzierżawy działki na okres 29 lat w celu budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Umowa jest częścią strategii, która zakłada powstanie co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych. Powstają one w ramach spółek celowych w konsorcjum zawiązanym przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy pod nazwą Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Rynek fotowoltaiki

Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej. Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna. W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł, a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija.

Zapowiedź emisji Farmy Fotowoltaiki SA na www.crowdway.pl


O Crowdway.pl

Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Na koncie ma informowanie o największych w Polsce zbiórkach realizowanych przez spółki szybkiego wzrostu i start-upy, o łącznej wartości 49,9 mln zł, w tym 25,6 mln zł w 2020 r. Dwie trzecie kampanii osiągnęło 100 proc. celu, a skuteczność pozyskiwania kapitału wynosi 89 proc.

Crowdway.pl jest laureatem konkursu Złote Spinacze 2020 w kategorii „PR finansowy i relacje inwestorskie” za emisje dla spółek Janusza Palikota. Operatorem platformy jest Crowdway Sp. z o.o., która od stycznia 2020 roku razem ze spółkami QValue SA i Vortune Equity sp. z o.o. należy do holdingu Vortune Equity Group SA. Więcej na: www.crowdway.pl

Najnowsze

Zobacz również