Erbud miał 22,37 mln zł zysku netto, 25,49 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Udostępnij

ErbudErbud odnotował 22,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 25,49 mln zł wobec 18,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 522,36 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 590,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 33,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 606,88 mln zł w porównaniu z 1 789,04 mln zł rok wcześniej.

„Na koniec września 2020 roku Grupa Erbud osiągnęła przychody na podobnym poziomie jak rok temu. Przychody osiągnięte z działalności w Polsce wyniosły 1,31 mld zł, natomiast prawie 300 mln zł przychodów grupa osiągnęła za granicą. Przychody w segmencie budownictwa kubaturowego wyniosły 1,04 mld zł, działalność w budownictwie inżynieryjno-drogowym przyniosła 320 mln zł. W segmencie przemysłowym Grupa osiągnęła podobne przychody jak rok temu – 160 mln zł w kraju oraz 87 mln zł za granicą” – czytamy dalej.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku znacząca zmieniła się struktura przychodów. Udział budownictwa kubaturowego w kraju w ogólnych przychodach grupy zmniejszył się z 67 do 52%. Budownictwo inżynieryjno-drogowe stanowi 20% ogólnych przychodów grupy, rok temu było to 14%.

„Konsekwentnie realizujemy nasz model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Chcemy zwłaszcza zwiększyć aktywność w budownictwie i usługach dla przemysłu, dlatego z początkiem października do naszego zarządu dołączył Radosław Górski, który będzie odpowiadał za rozwój tego segmentu w naszej grupie” – dodał Grzeszczak.

Grupa zachowuje stabilną sytuację finansową, do dyspozycji ma środki pieniężne w wysokości 181 mln zł. Spółka sukcesywnie zmniejsza poziom zadłużenia netto, które po III kwartale wynosi 29,5 mln zł. Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosiło 48,7 mln zł, a w połowie 2020 roku – 37,8 mln zł, podkreślono także w materiale.

Od początku 2020 roku zatrudnienie w grupie wzrosło o 34 osoby i na koniec września wyniosło 2 509 pracowników.

„Mimo pandemii COVID-19 prace na budowach są kontynuowane, a w serwisie dla przemysłu pojawiły się nowe zlecenia. Uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji pandemicznej w Polsce i za granicą. Na razie nie odnotowujemy dużej liczby zakażeń wśród pracowników na budowach” – zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 22,13 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również