Edukacja domowa — jak to wygląda?

Udostępnij

W 1919 roku w Polsce wprowadzono obowiązek szkolny. Od tego czasu wszystkie dzieci po ukończeniu odpowiedniego wieku muszą iść do placówki edukacyjnej w celu zdobycia podstawowej wiedzy. W niektórych przypadkach już po skończeniu szkoły młodzi ludzie decydują się kontynuować edukację na uczelni wyższej. Szkoła to codzienność wielu dzieci. Jednak czym właściwie jest edukacja domowa? Czy może dziecku zastąpić szkołę i jakie są jej podstawy prawne?

Obowiązek szkolny

W Polsce wszystkie dzieci są objęte obowiązkiem szkolny, a to oznacza, że każde dziecko od 6 roku życia lub 7 roku życia musi się uczyć. Ponadto w naszym kraju dzieci mają obowiązek od 5 roku życia odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice najczęściej decydują się wysłać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej. Niestety nie każdy młody człowiek odnajdzie się w takiej sytuacji.

edukacja domowaObowiązek szkolny został wprowadzony w Polsce w 1919 roku i właśnie od tamtego momentu dzieci zaczęto wysyłać bez wyjątku do placówek edukacyjnych. Ciężko wyobrazić sobie dzieciństwo bez szkoły, a w wielu przypadkach także przedszkola. Dla większości dzieci placówki edukacyjne to codzienność, która towarzyszy im przez cały okres dorastania aż do 18 roku życia. Ponadto wiele osób decyduje się kontynuować edukację i udaje się na studia.

Szkoła jest tak oczywistym elementem życia, że ciężko wyobrazić sobie dziecko, które w ogóle do niej nie chodzi, a mimo to uczy się w domu. Edukacja domowa w Polsce jest znana, jednak niewielu rodziców się na nią decyduje. Jakie są właściwie podstawy prawne edukacji domowej?

Podstawy prawne edukacji domowej

Edukacja domowa jest alternatywą dla państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych. Mogą z niej skorzystać wszystkie dzieci, a gwarantuje to Konstytucja Polski. W art. 48 Konstytucji możemy przeczytać, że: „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. Obowiązek kształcenia nałożony jest na każdego obywatela do 18 roku życia. Natomiast istnieją dwie możliwości pobierania nauki:

  1. Edukacja w szkole publicznej lub niepublicznej.
  2. Edukacja domowa — poza placówką kształcenia.

Rodzice mogą starać się o rozpoczęcie edukacji domowej dziecka. W tym celu konieczne jest udanie się do dyrekcji wybranej szkoły następujących dokumentów:

  • edukacja domowaWniosek o wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego dziecka poza szkołą.
  • Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat tego, jak rozwija się dziecko.
  • Oświadczenia, w którym rodzice zapewniają, że dziecko będzie miało odpowiednie warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej wymaganej na danym etapie kształcenia.
  • Zobowiązanie, w którym rodzice zapewniają, że dziecko przystąpi do egzaminów klasyfikujących.

Nawet po dostarczeniu wszystkich dokumentów to dyrektor placówki edukacyjnej podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy dziecko będzie mogło uczyć się w domu. Młodzi ludzie, nawet jeżeli na co dzień nie uczęszczają do szkoły i tak otrzymają świadectwo jej ukończenia, kiedy zdadzą wszystkie egzaminy klasyfikacyjne.

Edukacja domowa to przejęcie odpowiedzialności za kształcenie dziecka przez rodziców. Wiele osób nie jest przekonanych do takiego rodzaju edukacji. Jakie są wady i zalety edukacji domowej? Podejście do ucznia różni się od tego, jakie na co dzień możemy spotkać w szkołach.

Wady i zalety edukacji domowej

Zdecydowanie zaletą edukacji domowej jest możliwość dostosowania metody nauki, tempa przyswajanych treści i ograniczeń poznawczych danego dziecka. Zajęcia indywidualne dla niektórych dzieci mogą być ogromnym plusem. Warto wiedzieć, że edukacja domowa często skutkuje lepszymi wynikami. Ponadto dziecko, które uczy się w domu, może skupić się przede wszystkim na tematach, które są dla niego interesujące. Co ciekawe, w przypadku edukacji domowej dzieci dużo częściej przebywają w zróżnicowanych pod względem wieku grupach, a to lepiej przygotowuje do dorosłego życia. Niektórzy rodzice decydują się na edukację domową, ponieważ w szkole młodzi ludzie często nie są traktowani w sposób indywidualny. Dzieci, które mają trudności z uczeniem się, mogą nie nadążać za tempem nauczycieli. Metody nauki nie zawsze dostosowane są do potrzeb danego dziecka. Mimo wszystko odsetek rodziców, którzy wybierają edukację domową, jest nieduży. Ale jakie wady może nieść za sobą edukacja domowa?

opieka nad dzieckiem i praca dodatkowaPrzede wszystkim nauczanie dziecka w domu to spore wyzwanie dla rodziców. Przeniesienie obowiązku szkolnego na rodziców sprawia, że muszą oni poświęcić znacznie więcej czasu swoim pociechom niż rodzice dzieci uczęszczających do szkoły. Ponadto wielu rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową, spotyka się ze sporym niezrozumieniem otoczenia. Właśnie to często prowadzi do wypalenia. Jeżeli powodem wprowadzenia edukacji domowej jest niepełnosprawność podopiecznego, rodzice są bardzo obciążeni psychicznie taką sytuacją. Natomiast dzieci spędzają mniej czasu w wśród rówieśników, co może wpłynąć na relacje z nimi.

Edukacja domowa to alternatywa dla nauki w szkole

W Polsce istnieje obowiązek szkolny od 1919 roku. Każde dziecko do 18 roku życia musi się uczyć. Większość osób decyduje się wysłać dziecko do szkoły i nawet nie myśli o tym, że młody człowiek może uczyć się w domu. Edukacja domowa jest alternatywą dla państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych, na którą mogą zdecydować się praktycznie wszyscy rodzice. W takiej sytuacji to na nich spada odpowiedzialność za naukę dziecka.

edukacja domowaRodzice, którzy chcą, żeby ich pociecha uczyła się w domu, muszą złożyć w wybranej szkole odpowiednie dokumenty. Między innymi konieczny jest wniosek o wyrażenie zgody na edukację poza szkołą, zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców oraz zobowiązanie, w którym rodzice zapewniają, że dziecko przystąpi do egzaminów klasyfikujących. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja i tak należy do dyrekcji szkoły.

Edukacja domowa ma sporo zalet. Dziecko może uczyć się w swoim tempie, a metoda nauki jest dostosowana do indywidualnych potrzeb. Ponadto dziecko ma szansę poświęcić więcej uwagi tym przedmiotom, które naprawdę go interesują. Właśnie te argumenty podaje wielu rodziców.

Nauczanie dziecka w domu to spore wyzwanie dla rodziców, którzy w pewnych momentach mogą czuć się bardzo obciążeni taką sytuacją. Edukacja domowa wymaga od rodziców poświęcenia więcej uwagi swojej pociesze, a w niektórych przypadkach rodzice spotykają się ze sporym niezrozumieniem ze strony otoczenia. Czasem przekłada się to na ich wypalenie i niechęć do edukacji domowej.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również