Dziedziczenie środków z OFE i ZUS

592
Po stronie Konsumenta

W 16. odcinku emitowanego na kanale Portfel Polaka programu “Po Stronie Konsumenta” adwokaci Marcin Lizurek i Karol Wenus poruszają temat dziedziczenia środków z OFE i ZUS.

Czy po naszej śmierci nasi bliscy otrzymają środki zgromadzone przez nas w OFE? Jak wygląda procedura wypłaty środków z OFE w takiej sytuacji? Czy środki z subkonta w ZUS również podlegają dziedziczeniu i na jakich zasadach? Ile pieniędzy średnio można otrzymać z OFE i subkonta w ZUS, jako spadek? Dowiemy się poniżej:

Po Stronie Konsumenta #16

Dziedziczenie środków z OFE

OFE zostało uregulowane ustawą z 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wtedy ustawa obejmowała obowiązkiem partycypowania w OFE osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku. Osoby urodzone wcześniej mogły przystąpić do OFE dobrowolnie. Takie osoby brały pod uwagę wtedy, że te środki faktycznie będą dziedziczone. Jak to działa?

Po naszej śmierci środki z OFE będą rozdysponowywane pomiędzy albo beneficjentów wskazanych przez nas, albo wchodzą w skład masy spadkowej. Beneficjentów możemy wskazać w każdej chwili. Takie oświadczenie może być również w każdym momencie odwołane lub zmienione. Jeżeli osoba przez nas wskazana umrze przed nami, środki te trafią do naszej masy spadkowej.

Istotna jest również kwestia związku małżeńskiego. Jeśli zostaliśmy w nim do śmierci, to połowa środków z naszego OFE jest przelewana na OFE naszego małżonka, a tylko połowę otrzymują beneficjenci. Ponadto, wszystkie środki znajdujące się w OFE i ZUS wchodzą w skład małżeńskiego majątku wspólnego.

Dziedziczenie środków z ZUS

Sytuacja dotycząca dziedziczenia środków z ZUS jest symetryczna do dziedziczenia z OFE. Oznacza to, że one również podlegają dziedziczeniu. Co ważne, prowadzenie subkonta w ZUS jest obowiązkowe dla wszystkich urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. W przypadku osób starszych, prowadzą je tylko ci, którzy dobrowolnie zapisali się do OFE.

Jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim, to część środków na subkoncie w ZUS pozostaje objęta małżeńską wspólnością majątkową. W tym przypadku po śmierci ulegają one przeksięgowaniu z subkonta zmarłego na subkonto małżonka. Jeśli nasze środki (lub ich część) nie są objęte wspólnością majątkową, to trafiają one do beneficjentów, których możemy w każdej chwili wskazać. Jeżeli ich nie wskazaliśmy, środki te trafią do naszej masy spadkowej.

Procedura wypłaty środków z OFE

Jeżeli nie wiemy czy zmarły był członkiem OFE, powinniśmy zgłosić się do najbliższego oddziału ZUS i poprosić o udzielenie takiej informacji. Następnie składamy wniosek do danego towarzystwa emerytalnego i dołączamy do niego szereg dokumentów. Mowa tu o:

  • Odpisie aktu zgonu członka OFE
  • Odpisie aktu małżeństwa członka OFE
  • Kopia dowodów tożsamości
  • Ewentualnie wyrok sądowy zatwierdzający rozwód
  • Oświadczenie o sposobie wypłaty należnych środków z OFE.

Sama wypłata następuje w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Pieniądze wypłaca ZUS.

Procedura wypłaty środków z ZUS

Tutaj mamy dwie opcje: osoby, które zmarły przed emeryturą oraz te, które zmarły będąc na emeryturze.

Wariant I

W pierwszym przypadku, jeżeli taka osoba była również w OFE, to proces wypłaty zgromadzonych środków rozpoczyna się w OFE. Procedura wygląda jak powyżej, z tym że 14 dni po wypłacie środków z OFE, dany fundusz powinien poinformować ZUS o śmierci ubezpieczonego oraz o osobach uprawnionych do dziedziczenia środków. Następnie ZUS ma trzy miesiące na wypłatę.

Wariant II

Jeżeli jednak ubezpieczony nie był w OFE, to powinniśmy zgłosić się do ZUS. Następnie prezentujemy odpowiednie dokumenty, wypełniamy wnioski i w ciągu trzech miesięcy otrzymamy środki. Analogiczna sytuacja jak powyżej ma miejsce, gdy zmarły był już na emeryturze.

Ile średnio można odziedziczyć z ZUS?

Średnia dziedziczenia z subkonta ZUS wynosi około 13 tysięcy złotych. Warto więc o te środki zawalczyć. Co jednak bardzo ważne, środki te są objęte podatkiem dochodowym, zryczałtowanym w wysokości 19%.

Warto dbać o swoje finanse, również te związane z dziedziczeniem środków z OFE i ZUS

Większość z nas nie ma świadomości, że dziedziczy środki z ZUS i OFE po zmarłym. Nie ma bowiem żadnej regulacji, która nakazuje OFE informowania klientów o tym fakcie. Warto więc dokonać samodzielnego przeglądu po kim dziedziczyliśmy przez ostatnie kilkanaście lat i zgłosić się do ZUS o podanie informacje, czy zmarli, po których dziedziczyliśmy, byli członkami OFE oraz mieli subkonto w ZUS. Może dzięki temu czeka nas niespodziewany zastrzyk gotówki. Szacuje się bowiem, że niepodjętych środków w OFE jest od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments