Dodatki do emerytury, trzynastki, czternastki – kiedy wypłaty w 2023?

Udostępnij

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się już do wypłaty trzynastej i czternastej emerytury. Świadczenia te zostaną wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Kiedy seniorzy otrzymają te świadczenia? Czy emeryci mogą również liczyć w tym roku na inne dodatki? Przekonamy się poniżej:

Kiedy wypłata trzynastej emerytury? Senior z taczką pełną pieniędzy otrzymanych w ramach emerytury

Trzynasta emerytura to ustawowy roczny dodatek dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależny od wysokości ich podstawowego świadczenia. Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Dodatek ten zostanie już w kwietniu wypłacony wszystkim uprawnionym seniorom. Jak już zostało wspomniane, nie ma potrzeby składania wniosku. Trzynasta emerytura po marcowej waloryzacji wyniesie 1588.44 PLN brutto, czyli 1445.48 PLN na rękę.

Czternasta emerytura – kiedy wypłata?

W przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. Pełną kwotę – w wysokości emerytury minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym – otrzymują osoby, których emerytura nie przekracza ustalonego progu dochodowego.

Pozostali emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę lub nie dostają jej wcale. W efekcie, “czternastka” nie przysługuje seniorom, którzy otrzymują miesięczne świadczenie w wysokości powyżej 4188,44 PLN brutto.

W tym roku czternasta emerytura trafi do seniorów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. Wypłata czternastej emerytury nie wymaga złożenia wniosku. Maksymalna wysokość czternastej emerytury po uwzględnieniu marcowej waloryzacji również wyniesie 1588,44 PLN brutto, czyli 1445,48 PLN netto.

Czternastkę w maksymalnej wysokości otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie emerytalne wynosi 2900 złotych brutto lub mniej.

Emerytura honorowa dla stulatków Emeryt trzymający monety euro

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat, mają prawo do comiesięcznego świadczenia honorowego tak zwanej emerytury honorowej. Przysługuje ono każdemu stulatkowi niezależnie od przysługującej emerytury lub jej braku.

Wysokość emerytury honorowej do 28 lutego 2023 roku wynosi 4994,79 PLN brutto. Kwota świadczenia zmienia się co roku, ale nie podlega waloryzacji. Świadczenie to ZUS wypłaca automatycznie, chyba że stulatek nie widnieje w systemie zakładu, ponieważ nie pobiera żadnej emerytury, wówczas należy złożyć wniosek o jego wypłatę.

500 plus dla seniora

Między innymi seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

Trzeba jednak spełnić kilka warunków i złożyć wniosek. Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75. roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

W przypadku tego świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie uzupełniające 500 plus przysługuje osobom, których emerytura, renta lub ewentualne inne dochody nie przekraczają kwoty 1896,13 zł PLN. Podany próg dochodowy obowiązuje do końca lutego, od 1 marca 2023 wzrośnie do 2157,80 PLN.

200 plus dla seniora – świadczenie ratownicze

Od 2022 roku wypłacane jest także świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP, dla strażaków-ochotników i ratowników górskich. Jego wysokość to dodatkowe 200 złotych do emerytury co miesiąc. Dodatek jest dożywotni, przyznawany bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalnego i waloryzowany co roku w marcu. Oszczędzanie Emerytra

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety powyżej 60. roku życia po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia, którzy przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: całkowitej niezdolności do pracy lub gdy kończymy 75 lat. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest także wypłacany przez KRUS.

Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Do końca lutego kwota dodatku pielęgnacyjnego to 256,44 PLN. Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany, od marca 2023 może wzrosnąć do 294,39 PLN.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia. Jest to świadczenie, które ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 PLN miesięcznie. waloryzacja emerytur

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata, najbliższa weryfikacja będzie miała miejsce w 2024 roku. Świadczenie wypłaca gmina. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli pobieramy dodatek pielęgnacyjny.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również