Dobry Start 300+, czyli jak złożyć wniosek o szkolną wyprawkę?

659

Od 1 lipca bieżącego roku można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. W tym roku zmieniły się zasady dotyczące składania wniosków o 300+, można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Kogo obejmują te środki i jak złożyć wniosek o szkolną wyprawkę? Dowiemy się poniżej:

Czym jest program Dobry Start 300+?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 złotych jednorazowego wsparcia na zakup podręczników, zeszytów i niezbędnych sprzętów dla Piórnik ucznia szkoły podstawowej wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów. Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Podstawa prawna

Podstawą prawną świadczenia z programu Dobry Start jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+?

Rodzice razem wychowujący dziecko

W tym roku wnioski o świadczenie Dobry Start składa się wyłącznie drogą elektroniczną. Taka zmiana ma na celu ograniczenie kosztów związanych z obsługą wniosków. Dzięki temu budżet państwa w ciągu najbliższych 10 lat zaoszczędzi około 488 milionów złotych. Rodzice mogą złożyć wniosek przez:

  • Portal Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczną

Pozostałe przypadki

Natomiast osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni, osoby uczące się i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych mogą złożyć wniosek tylko za pomocą PUE ZUS.

Co do zasady, wniosek o świadczenie Dobry Start składa jedno z rodziców. Gdy oboje opiekują się dzieckiem i złożą dwa wnioski, to świadczenie zostanie wypłacone temu z nich, który zrobił to jako pierwszy.

Jeżeli jednak dziecko jest – zgodnie z orzeczeniem sądu – pod opieką naprzemienną obojga z rodziców, to każdy z nich może złożyć wniosek. W takiej sytuacji każdy z rodziców otrzyma świadczenie w wysokości 150 złotych. Z kolei, gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jakie załączniki są potrzebne do wniosku o świadczenie Dobry Start 300+?

W zdecydowanej większości przypadków załączniki nie są potrzebne. Niektórzy rodzice załączają jednak:

  • Kopię orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych powtarzających się okresach
  • Kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
  • Oświadczenia o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności

Cudzoziemcy mogą natomiast załączać kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Co w sytuacji, gdy zapomnimy o załączeniu wymaganych dokumentów? Brakujące załączniki można dosłać za pośrednictwem portalu PUE ZUS. W tym celu należy zalogować się na swój profil w PUE ZUS, a następnie wejść w zakładkę [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Tam korzystamy w funkcji [Uzupełnij wniosek].

Do kiedy można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+?

Wnioski można składać – tak jak w latach ubiegłych – od 1 lipca do 30 listopada bieżącego Kredki i drewniane klocki z datą rozpoczęcia roku szkolnego roku. Co ważne, termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w lipca lub sierpniu, to ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września. Natomiast, złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie skutkowało wypłatą świadczenia w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Dodatkowe informacje i ciekawostki dotyczące programu Dobry Start 300+

Kto przyznaje świadczenie i wypłaca środki?

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany i szybki proces obsługi programu Dobry Start. Warto pamiętać, iż wypłata świadczeń będzie miała formę bezgotówkową. ZUS przeleje pieniądze na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego.

Pomoc w złożeniu wniosku

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie są w stanie złożyć wniosku online, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS, którzy są dostępni także w mobilnych punktach w placówkach pocztowych i KRUS. Pracownicy ZUS zakładają profile na PUE ZUS i pomagają w wypełnieniu wniosku. ZUS obsługuje też specjalną infolinię (22 290 22 02), na której można uzyskać informacje w sprawie świadczenia.

Rekordowe zainteresowanie

Już po pierwszym tygodniu naboru wniosków, zgłoszono do programu Dobry Start ponad milion dzieci. Najbardziej zmobilizowani rodzice zamieszkują województwo mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie. W tych województwach już samego 1 lipca liczba wniosków przebiła 20 tysięcy.

Dominuje bankowość elektroniczna

Podobnie jak w poprzednich latach zdecydowana większość wnioskujących składa dokumenty poprzez bankowość elektroniczną (71%), w drugiej kolejności rodzice wybierają platformę PUE ZUS (21%), na trzecim miejscu stawiają portal Emp@tia (8%). Najwięcej wniosków wpłynęło konkretnie poprzez PKO BP, Bank Millennium oraz ING.

Szybka wypłata

Co ważne, rodzice, którzy złożyli wniosek o świadczenie Dobry Start powinni otrzymać pieniądze już 23 lipca. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała 20 lipca, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał już pierwsze 30 milionów złotych w ramach programu Dobry Start. Środki te obejmują więc około 100 tysięcy dzieci.

Jak więc widzimy, zainteresowanie programem Dobry Start jest bardzo duże, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych radzi sobie z jego obsługą wyjątkowo sprawnie. Cieszy również fakt, że Polacy coraz lepiej sobie radzą ze składaniem wniosków drogą elektroniczną i ogólnie nowymi technologiami. Można więc już śmiało założyć, że stereotypy sugerujące, iż większość naszych rodaków posiada poważne opory przed korzystaniem z dobrodziejstw sieci, stają się absolutnie bezpodstawne i nieaktualne.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments