Dalsze problemy Polski 2050

Udostępnij

Wraca kwestia sprawozdań finansowych Polski 2050 za rok 2021. Odrzuciła je Państwowa Komisja Wyborcza, a teraz skargę od tej decyzji odrzucił Sąd Najwyższy.

Polska 2050 ma problemy

W komunikacie o orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przekazał że „jawność finansowania polityki bezpośrednio przekłada się na realizację standardów demokratycznego państwa prawnego, w szczególności wolności i transparentności działań politycznych, a także posługiwania się przez partie polityczne wyłącznie demokratycznymi metodami wpływania na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej”.

„W konsekwencji zasada jawności finansowania polityki umożliwia walkę z korupcją polityczną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla wartości, na których wzniesione zostało i których ochronie służyć ma demokratyczne państwo prawa” – dodaje SN.

SN poinformował też, że zapisy ustawy o partiach politycznych są jednoznaczne i mają kategoryczny charakter.

(…) „w szczególności możliwości uwzględnienia wartości środków przyjętych z niedozwolonych źródeł, umyślności naruszenia przepisów ustawy albo ich nieznajomości”. „W przypadku stwierdzenia wskazanego naruszenia ustawy PKW ma obowiązek odrzucić sprawozdanie”

– dodano.

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się grudniu ubiegłego roku. Wtedy to PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za 2021 r. Argumentowano to tym, że „zaakceptowanie sytuacji, w której partia polityczna wykazując w sprawozdaniu, że w danym okresie nie pozyskała i nie wydatkowała żadnych środków, a jednocześnie prowadzone były na jej rzecz działania promocyjne, propagujące jej nazwę, jej członków, program czy założenia przez inne podmioty chociażby takie jak fundacje czy stowarzyszenia oznaczałoby, że w gruncie rzeczy Partia może bez ograniczeń pozyskiwać środki od różnego rodzaju podmiotów”.

Szymon Hołownia bronił się i swojej partii tym, że takie, a nie inne sprawozdanie wynikało z faktu, że ugrupowanie zostało zarejestrowane dopiero. W praktyce wcześniej nie mogło założyć np. konta w banku. Rejestracja Polski 2050 trwała od marca 2021 r. do marca 2022 r.. Prawomocne wpisanie do rejestru miało miejsce dopiero dwa miesiące później.

Jak razie Polska 2050 może liczyć na kilka proc. poparcia, na dobre utraciła jednak drugą pozycję w sondażach, jaką miała przed powrotem do Polski Donalda Tuska.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również