Czym są certyfikaty jakości? Kto je udziela? Ile kosztują?

Udostępnij

Samo słowo certyfikat oznacza przede wszystkim formalny dokument urzędowy mający za zadanie stwierdzenie stanu faktycznego. Certyfikaty są nadawane poprzez zweryfikowanie ich z zasadami jasno określonymi w certyfikacji. Dzięki takiemu podejściu certyfikaty zyskują uznanie oraz są swoistym miernikiem i wyznacznikiem pewnych norm, których dzięki nim możemy być pewni, jako konsumenci. Oczywiście sam proces certyfikacji również musi zostać przeprowadzony przez osobę do tego wykwalifikowaną oraz wyszkoloną, tak aby nadanie samego certyfikatu było, jak najbardziej rzetelne.

certyfikatNajprostszym sposobem uzyskania nowego certyfikatu jest oczywiście przesłanie swojego zgłoszenia do urzędu zajmującego się certyfikacją danego produktu lub usługi. Sam proces jest jednak na tyle złożony, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie przez co trudne jest oszacowanie czasu, w jakim otrzymamy upragniony certyfikat. Zależy on od samego skomplikowania produktu certyfikowanego oraz dostępności instytucji.

Certyfikat jakości

Jest to tak jak każdy inny certyfikat, dokument potwierdzający ustanowienie w danym miejscu danych norm. Jednak tutaj jesteśmy zapewnieni przez dokument o tym, że dana firma posiada dostateczny poziom zarządzania jakością. Dzięki takiemu certyfikowaniu przedsiębiorstwa, możliwe jest przede wszystkim poprawienie możliwości zarządczych przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności informacji między działami organizacji. Dodatkowo dzięki temu zabiegowi dana firma zyskuje rozpoznawalność oraz może zyskać w oczach zarówno kontrahentów, jak i potencjalnych nowych klientów.

ISO

Najbardziej rozpoznawalną na świecie instytucją zajmującą się udzielaniem certyfikacji jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, w skład której wchodzą lokalne dla danych krajów oddziały. W Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji, w skrócie PCA. Organizacja ta powstała w Londynie zaledwie rok po zakończeniu działań na frontach drugiej wojny światowej, a więc w 1946 roku. Nowy twór powstał z połączenia dwóch innych Międzynarodowej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych oraz Komitetu Koordynacyjnego Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów. Na pierwszym plenum udział wzięło jednak zaledwie 25 państw z całego świata. Natomiast formalną działalność ISO rozpoczęło w 1947 roku. Obecnie do tej organizacji jest zrzeszonych ponad 160 państw z czego większość, jako pełnoprawni członkowie. Również Polska jest obecnie członkiem tego zacnego grona poprzez prężną działalność Polskiego Centrum Akredytacji działającego od 2001 roku na terenie naszego kraju.

ISO 9001

certyfikatNajbardziej znanym na świecie certyfikatem dotyczącym jakości jest ISO 9001, czyli dokument określający zgodność systemów zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie. Do głównych zalet, jakie wynikają z uzyskania certyfikatu ISO 9001 należą:

 • poprawa swojej pozycji rynkowej względem konkurencji
 • zwiększenie zadowolenia klientów
 • możliwość minimalizowania kosztów finansowych i niefinansowych
 • zwiększenie swojej atrakcyjności dla potencjalnego inwestora, zarówno krajowego jak i zagranicznego
 • optymalizacja czasu pracy
 • poprawa satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy przekładająca się na wyższe morale w zespole
 • możliwość dostępu do bardziej wymagających odbiorców
 • zwiększenie prestiżu przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać powyższe wyniki konieczne jest zastosowanie się do 8 zasad, jakimi kieruje się ta certyfikacja:

 • orientacja na klienta
 • przywództwo
 • zmotywowanie i zwiększenie zaangażowania ludzi
 • procesowość w działaniu
 • systemowe podejście zarządcze
 • doskonalenie bez względu na to jak dobrze już jest
 • merytoryczne i rzeczowe podejście do strategicznych decyzji
 • stworzenie modelu, gdzie między firmą i jej kontrahentami zachodzi korzystna dla każdej ze stron symbioza.

Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

wniosekSamo zaimplementowanie norm ISO 9001 w danym przedsiębiorstwie może trwać od paru tygodni do nawet ponad roku. Bardzo istotnym przy oszacowaniu czasu trwania takiego procesu jest wielkość samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o certyfikat. Oczywistym jest, że większe przedsiębiorstwo będzie potrzebowało więcej czasu. Kolejnym czynnikiem jest podejście do tego, kto ma wdrożyć ten system w firmie. Jeżeli będzie to zewnętrzny specjalista zajmujący się tym na co dzień z pewnością pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu, kosztem nakładów na danego eksperta. Oczywiście ważne jest również podejście do tematu, czy zależy nam wyłącznie na certyfikacie, jako dokumencie, czy też na realnej zmianie i poprawie kondycji firmy.

Rozpatrzmy jednak przypadek, w którym ważny jest nie tylko papier potwierdzający, ale też rzeczywista zmiana. Konieczne jest wówczas odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracowników szeregowych zgodnie z nowymi normami oraz wprowadzenie zasad na podstawie, których będą te normy respektować i wprowadzać w życie. Tak, jak dla małego przedsiębiorstwa, gdzie pracuje 5 osób można wykonać taki zabieg w bardzo krótkim czasie, tak w przypadku firmy zatrudniającej setki lub tysiące osób jest to bardzo mozolny i skomplikowany proces mogący trwać miesiącami. Równie istotne jest zaszczepienie w osobach zaangażowanych w firmie myśli, dlaczego jest to wszystko robione oraz jakie realne efekty może to przynieść.

Ile kosztuje certyfikacja ISO 9001?

Tak samo, jak określenie czasu, tak wycena zmiany firmy jest równie indywidualną i skomplikowaną kwestią. Do czynników mających na to wpływ, ma wybór tego czy sami będziemy przeprowadzać taką zmianę, czy też postawimy na zewnętrzne wsparcie w tej kwestii. Kolejno istotne są takie rzeczy, jak wielkość przedsiębiorstwa, jego obecna sytuacja i wyjściowy poziom zarządzania jakością.

Niemniej kwota taka może wahać się od paru tysięcy złotych do nawet dziesiątek tysięcy.
Kluczowe jest również to jak bardzo zależy nam na trwałości rozwiązań, tutaj również dłuższy proces będzie się wiązać z wyższym kosztem, niż samo załatwienie dokumentu. Ponadto już po uzyskaniu certyfikacji, przy założeniu chęci jej podtrzymywania musimy liczyć się z kosztem przeszkalania nowych pracowników, którzy przyjdą wraz z rozwojem firmy. Samo formalne zgłoszenie się do certyfikacji posiada już dokładny cennik zamieszczony na stronie PCA. Opłata wstępna wynosi tutaj od 500 do 1000 złotych zależnie od projektu. Natomiast dużo większy koszt to opłata każdego audytorodnia kalkulacyjnego. W przypadku wizytacji wstępnej jest to od 1500 do 1700 złotych. Natomiast ocena na miejscu procesu to wydatek od 2400 do 3000 za pierwszy dzień i 1000 złotych za każdy kolejny.

Polskie Centrum Akredytacji

Polskim oddziałem ISO jest Polskie Centrum Akredytacji działające nieprzerwanie od początku 2001 roku. Jego powstanie wiązało się ze scaleniem dwóch organizmów w jeden organizm: Biura do spraw Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar. Działalność Polskiego Centrum Akredytacji jest oparta o działanie w sposób profesjonalny, uczciwy, rzetelny wobec drugiej strony oraz kierujący się zasadą obiektywizmu. Głównym celem i niejako misją PCA jest wsparcie w procesie rozwoju gospodarczego Polski. Poza certyfikacją instytucja zajmuje się również eliminowaniem problemów natury technicznej związanych z obrotem zagranicznym towarów, dzięki czemu wspiera polskie przedsiębiorstwa. Głową tego urzędu jest dyrektor PCA, wspierany przez radę akredytacji oraz komitet odwoławczy.

Najnowsze

Zobacz również