Czym jest ESG? Jak wpływa na zarządzanie firmą?

Udostępnij

Coraz więcej mówi się o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw. Klienci i inwestorzy chętnie wybierają firmy, które decydują się wprowadzić założenia ESG. Jednak czym właściwie jest ESG? Jakie są główne założenia, kogo dotyczą i jak wpływają na zarządzanie przedsiębiorstwem?

Czym jest ESG?

ESG nawiązuje do Corporate Social Responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. ESG to skrót od angielskiego Environmental, Social and Corporate Governance, przez co rozumiemy zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Firmy decydujące się wprowadzić założenia ESG starają się o zachowanie ładu korporacyjnego. ESG dotyka obszarów związanych z dbaniem o środowisko naturalne, a także dąży do odpowiedzialności społecznej. W ostatnich latach wymagania względem firm się zmieniły. Klienci zaczęli zwracać uwagę na politykę firm oraz na to, czy rozwój przedsiębiorstw jest zrównoważony.

Coraz więcej inwestorów, banków i współpracowników oczekuje zmian idących w kierunku ESG. Firmy mają różne powody, dla których decydują się na wprowadzenie zmian. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy sami zgadzają się z Environmental, Social and Corporate Governance. Chętnie wprowadzają zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na środowisko i społeczeństwo. Drugą kwestią jest dostęp do tańszego finansowania. ESG ma kilka filarów, na których opiera swoje założenia. Jednym z nich jest dbanie o środowisko naturalne.

ESG

ESG — ochrona środowiska naturalnego

Bardzo istotną kwestią dla przedsiębiorstw zgodnych z myślą ESG jest ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Firmy wprowadzają najróżniejsze rozwiązania polityki środowiskowej. Między innymi przedsiębiorstwa starają się myśleć o takich aspektach jak:

 • zużycie energii w firmie,
 • gospodarka wodna w firmie,
 • energia odnawialna,
 • wykorzystanie surowców w firmie,
 • emisja zanieczyszczeń.

Przedsiębiorstwa starają się wprowadzić taką strategię, którą można po pewnym czasie zmierzyć i sprawdzić, czy cele są odpowiednio realizowane. Ponadto ESG bierze pod uwagę społeczną odpowiedzialność. Jednak o co tu właściwie chodzi?

ESG — społeczna odpowiedzialność

W przypadku odpowiedzialności społecznej celem przedsiębiorstw jest dbanie o prawa człowieka wewnątrz firmy, ale także poza nią. Mowa tutaj o takich aspektach jak:

 • równość płac niezależnie od płci,
 • równość w kwestii awansowania na wyższe stanowiskach niezależnie od płci,
 • przestrzeganie praw pracowniczych,
 • ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Firmy starają się walczyć z nierównością. Prowadzą dobrze swoją politykę informacyjną i starają się działać w obszarze odpowiedzialności społecznej także poza siedzibą przedsiębiorstwa. Nie da się ukryć, że taka postawa często wpływa na pozytywną opinię konsumentów o danej firmie. Poza środowiskiem i odpowiedzialnością społeczną ESG zakłada także wprowadzenie ładu korporacyjnego.

ESG

ESG — ład korporacyjny

Ład korporacyjny wpływa na zaufanie do przedsiębiorstwa i jest niezwykle istotny dla inwestorów. W ostatnim filarze ESG brane są pod uwagę takie aspekty jak:

 • zarządzanie firmą,
 • dbanie i respektowanie obowiązków,
 • odpowiedni nadzór nad firmą,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • wynagrodzenie kadry kierowniczej.

Environmental, Social and Corporate Governance to założenia, które wiele zmieniają w zarządzaniu firmą. Jak właściwie ESG wpływa na działanie przedsiębiorstwa? Przede wszystkim dzięki ESG zmienia się podejście konsumentów do danej firmy.

Jak ESG wpływa na zarządzanie firmą?

Konsumenci i inwestorzy dużo chętniej decydują się wspierać firmy, które kierują się w swoich działaniach ESG. Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój może przynieść naprawdę sporo korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa. Firmy powinny między innymi stworzyć plan, w którym określą:

Ważne jest nie tylko wyznaczenie celów, ale również konsekwentne dążenie do ich realizacji. ESG jest koncepcją, która ma szczególne znaczenie dla osób młodych, które dopiero zaczynają szukać swojej pierwszej pracy. Odpowiedzialność społeczna sprawia, że pracownicy pracują lepiej i zmniejsza się ich rotacja na poszczególnych stanowiskach. Z kolei polityka klimatyczna ma ogromne znaczenie dla konsumentów. ESG może być katalizatorem, który znacząco wpłynie na rozwój danej firmy. Ponadto dzięki Environmental, Social and Corporate Governance firmy mają szansę odróżnić się od swojej konkurencji i zdobyć całkiem nowych klientów.

ESG

Należy pamiętać, że ESG wpływa na wycenę danej firmy na polskim rynku. W raporcie raportem PwC „ESG — miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę” możemy przeczytać, że 30% badanych jest w stanie obniżyć wycenę lub zrezygnować z inwestycji w sytuacji, kiedy ryzyka związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i rozwojem korporacyjnym są zbyt wysokie.

 • Politykę klimatyczną — kwestie związane z ochroną środowiska i wpływem przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Odpowiedzialność społeczną — kwestie związane z prawami pracownika i równouprawnieniem.

Odpowiedzialne podejście do zarządzania firmą

Aktualnie coraz więcej firm stara się podejść do rozwoju w zrównoważony sposób. ESG to skrót od angielskiego Environmental, Social and Corporate Governance, przez co rozumiemy zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Klienci i inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na politykę firm i wiele aspektów, które są istotne w ESG.

Ochrona środowiska to bardzo ważna kwestia, która coraz częściej brana jest pod uwagę także w wielu firmach. W przypadku ESG istotne są takie aspekty jak zużycie energii w firmie, gospodarka wodna w firmie, energia odnawialna, wykorzystanie surowców w firmie, emisja zanieczyszczeń. Właśnie dlatego ESG zakłada także opracowanie polityki klimatycznej w przedsiębiorstwie.

Kolejnym filarem ESG jest odpowiedzialność społeczna. Bierze się pod uwagę takie aspekty jak równość płac oraz równość w kwestii awansowania na wyższe stanowiska niezależnie od płci, przestrzeganie praw pracowniczych oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Natomiast ostatni filar to dbanie o ład korporacyjny.

ESG przynosi firmom naprawdę wiele korzyści, dlatego coraz więcej przedsiębiorców rozważa lub częściowo wprowadza założenia Environmental, Social and Corporate Governance. ESG może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy, przyciągnąć nowych inwestorów. Ponadto tego typu przedsiębiorstwa stają się bardziej atrakcyjne na rynku.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również