Czy Polacy chcą euro w Polsce?

Udostępnij

Większość Polaków jest przeciwna wprowadzaniu w ich kraju euro – wynika z badania Social Changes.

Czy chcemy euro w Polsce?

Czy popierasz rezygnację przez Polskę z własnej waluty, czyli złotego i wprowadzenie euro? — takie pytania zadała ankietowanym Polakom pracownia Social Changes w sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Co się okazało? Otóż to, że większość Polaków jest zdecydowanie przeciwna rezygnacji ze złotego i wprowadzaniu w to miejsce euro. Aż 42 proc. badanych jest „zdecydowanie” na „nie”. 18 proc. „raczej nie” chce euro w Polsce. Łącznie daje to 60 proc. zapytanych o zdanie Polaków.

Z kolei tylko 13 proc. jest „zdecydowanie” za wprowadzeniem u nas europejskiej waluty. 12 proc. zaznaczyło zaś opcję „raczej tak”.

Czego chcą zwolennicy poszczególnych partii? Jedynie 12 proc. wyborców PiS jest za wprowadzeniem euro, zaś aż 83 przeciwko. Elektorat KO jest tu mocniej podzielony. 64 proc. badanych jest za tym, byśmy mogli płacić w euro. Tylko 38 proc. zwolenników Polski 2050 popiera ten pomysł, a 48 jest mu przeciwne.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12 – 15 sierpnia 2022 roku, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1068 osób.

KE ocenia możliwość wejścia Polski do strefy euro

Usunięcie złotego z rynku jednak nam nie grozi. Komisja Europejska oceniała ostatnio, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro. Wskazała m.in. ocenę zgodności przepisów prawnych.

„W świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, Komisja jest zdania, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro” – czytamy w „Convergence Report 2022”.

Jak wymieniono:

– Prawodawstwo Polski nie jest w pełni zgodne z wymogiem określonym w art. 131 TFUE
– Polska nie spełnia kryterium stabilności cen
– Polska spełnia kryterium finansów publicznych
– Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego
– Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych, wymieniła Komisja.

Warto dodać, że rezygnacja ze złotego oznacza też rezygnację z kontroli nad własną walutą, co niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Byłoby to jednak dobre dla części firm.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również