Czy podatek Belki zostanie zniesiony?

1058
Szukanie informacji na temat rozliczania podatku online

– Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny – powiedziała Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego, w rozmowie z Business Insiderem. Czy jest szansa na to, że danina zostanie zniesiona?

Podatek Belki zostanie zniesiony?

Podatek Belski to podatek od zysków kapitałowych. Dziś wynosi 19 proc. Coraz częściej słychać głosy, że warto go znieść.

– Obecnie jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku co inwestor, który lokuje setki tysięcy np. na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje – powiedziała w wspomnianym wywiadzie Szwarc.

Co na to resort finansów?

Problem w tym, że ministerstwo finansów dziś nie prowadzi prac nad zmianami dot. podatku Belki. Potwierdził to Artur Soboń, wiceszef resort.

– Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianami zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych w zakresie innym niż wynikający z realizacji ww. Strategii, a więc również mające celu całkowitą likwidację opodatkowaniu przychodów (dochodów) z oszczędności kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki – stwierdził Soboń.

Jak informowała PAP, w ramach wspomnianej Strategii przewidziano m.in obniżenie stawki podatku dochodowego od dywidend, w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy.

Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce (potocznie nazywany podatkiem Belki) to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który w Polsce regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został wprowadzony w 2002 z inicjatywy ówczesnego ministra finansów w rządzie Leszka Millera Marka Belki.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (art. 17 „Ustawy o pod. doch. od osób fiz.”):

 • odsetki od pożyczek,
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również: dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
  przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments