Czy ESG to nowa jakość zrównoważonego rozwoju?

Udostępnij

Podejście do biznesu na przestrzeni lat mocno się zmieniło. Ogromnym przełomem było wprowadzenie założeń CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak ewoluowało CSR? Czym różni się CSR od ESG? Czy ESG to całkiem nowa jakość zrównoważonego rozwoju?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialne podejście do biznesu i odpowiedni sposób zarządzania, w którym bierze się pod uwagę interesy społeczne, aspekt dbania o środowisko oraz dobre relacje pracodawcy z pracownikami to idea, która pierwszy raz pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku. W latach 50. XX wieku opublikowano pierwszą książkę autorstwa Howarda Bowena pod tytułem „Social responsibilities of the businessman”, która omawiała różne aspekty CSR.

CSR kontra ESG CSR wciąż ewoluowało, a ogromny wpływ na zmiany w biznesie miały dwa wielkie ruchy społeczne. W latach 1960-1970 na rozwój założeń CSR wpłynął ruch ekologiczny i ruch konsumencki. Coraz więcej mówiło się o tym, jak ważne jest zrównoważone podejście w firmach oraz bezpieczeństwo i dobrostan pracowników. Ale jak CSR wygląda teraz?

Społeczna odpowiedzialność biznesu ewoluowała i aktualnie CSR zakłada inwestowanie w zasoby ludzkie, zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, a także dbanie o relacje z otoczeniem firmy. Tego typu działania do tej pory pozytywnie wpływały na wizerunek firmy oraz wzrost konkurencyjności. Mimo wszystko CSR cechowało się ogromną dobrowolnością. Firmy mogły, ale nie musiały raportować o swoich działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. CSR cechuje duża dobrowolność i marginalizacja niektórych tematów. Wszystko zmieni ESG i nowe wytyczne związane z koniecznością raportowania. Eksperci uważają, że ESG to całkiem inny, lepszy wymiar zrównoważonego rozwoju.

Nowa jakość CSR

Można powiedzieć, że ESG wyrosło z założeń CSR. Skrót ESG powstał od trzech czynników, które brane są pod uwagę i związane ze zrównoważonym rozwojem. ESG, czyli:

  • E (Environmental) – działania firmy na rzecz dbania o środowisko naturalne
  • S (Social) – działania firmy związane z ludźmi, na których organizacja ma wpływ, to znaczy działania na rzecz pracowników, współpracowników, dostawców, klientów, społeczność lokalną i społeczeństwo
  • G (Governance) – związanego z zarządzaniem i wprowadzeniem tak zwanego ładu korporacyjnego.

CSR kontra ESG ESG ma wiele wspólnego z CSR. Podstawową różnicą jest odejście od swobody, którą do tej pory mieli przedsiębiorcy. Firmy muszą się zaangażować, a większość firm wręcz musi wprowadzić założenia ESG, żeby nie wypaść z rynku. Ogromny wpływ na podejście przedsiębiorstw do założeń ESG ma unijna dyrektywa CSRD, która nakłada na przedsiębiorstwa konieczność raportowania.

ESG, czyli transparentność i nowy wymiar zrównoważonego rozwoju

Świadomość na temat zrównoważonego rozwoju wciąż rośnie. Tak naprawdę najważniejszym aspektem ESG jest dbanie o środowisko naturalne, jednak pozostałe elementy również są niezwykle istotne i wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpłynęła na powstanie założeń ESG i w końcu na regulacje związane z obowiązkiem raportowania. Do tej pory tylko największe przedsiębiorstwa raportowały, aktualnie wraz z nowymi przepisami 300 polskich podmiotów będzie miało obowiązek raportować na temat trzech zakresów ESG. Unijna dyrektywa CSRD zakłada stopniowe wprowadzenie obowiązku raportowania na temat wpływu danego przedsiębiorstwa na środowisko, działania na rzecz społeczeństwa oraz wprowadzone założenia ładu korporacyjnego. W 2025 roku raport za 2024 rok mają złożyć największe firmy, które zatrudniają ponad 500 osób i już teraz raportowały w związku z ustawą o rachunkowości. W 2026 roku pozostałe duże przedsiębiorstwa, a w 2027 roku raport mają złożyć także małe i średni spółki giełdowe. Czy biznes jest przygotowany na zmiany, które wprowadza dyrektywa?

Część dużych spółek już teraz wie, jak poradzić sobie z raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju. Mimo wszystko biznes nie jest najlepiej przygotowany, ale firmy będą musiały sobie poradzić z nowymi wytycznymi i wymaganiami. Pomocne mogą okazać się aplikacje, a wprowadzenie automatyzacji w tworzeniu raportów pozwoli zmniejszyć koszty. Mimo wszystko mniejsze spółki muszą nauczyć się radzić sobie z nowymi wymaganiami do 2027 roku. A co właściwie daje wprowadzenie obowiązku raportowania ESG?

Przedsiębiorcy i konsumenci zyskają na ESG

Społeczna odpowiedzialność biznesu funkcjonuje od dawna i wiele firm wprowadziło założenia CSR, jednak do tej pory konsumenci nie mogli sprawdzić, czy dana firma realnie wprowadza założenia. Wymóg raportowania o ESG wymaga od przedsiębiorców większego zaangażowania, firmy muszą wprowadzić założenie ESG, żeby nie wypaść z rynku.

CSR kontra ESGESG daje naprawdę wiele korzyści poza tymi, które wpływają na nasze środowisko i społeczeństwo. Przede wszystkim firmy są bardziej świadome tego, jaki wpływ mają na środowisko naturalne i mogą wprowadzać zmiany, które pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne. Kolejną kwestią jest zwiększanie świadomości wśród mniejszych firm i dostawców, którzy nie mają obowiązku raportować o ESG. W końcu dyrektywa CSRD sprawi, że przedsiębiorstwa staną się bardziej transparentne, a konsumenci będą mogli świadomie podejmować decyzje na temat swoich zakupów na podstawie danych przedstawionych w raportach dotyczących ESG.

Wprowadzenie zmian w duchu ESG wpływa także na pracowników danej firmy. Przedsiębiorstwa mogą zachęcać do proekologicznych inicjatyw w biurze, które pracownicy postanawiają przenieść także do swojego domu. Poza tym ESG to także dbanie o pracowników i relacje z nimi. Miła i przyjazna atmosfera w pracy zmniejsza stres i pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników.

CSR kontra ESG

W ciągu ostatnich lat podejście do biznesu zmieniło się diametralnie. Idea CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, pojawiła się w XIX wieku, a od lat 60. XX wieku wraz z rozwojem ruchów ekologicznych i konsumenckich zaczęła nabierać na sile. Obecnie CSR zakłada inwestowanie w zasoby ludzkie, dbanie o środowisko i relacje z otoczeniem. Jednak ESG, czyli dbanie o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny to nowa jakość CSR. ESG wymaga większego zaangażowania ze strony firm, a unijna dyrektywa CSRD nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania. Już w 2025 roku raport złożą największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 500 osób, a do 2027 roku raportować o ESG będą też mniejsze spółki.

CSR dawało firmom dużą dowolność oraz możliwość marginalizacji pewnych kwestii. ESG nakłada na przedsiębiorców konkretne wymagania, które w końcu muszą zostać zaraportowane. Dzięki temu firmy będą bardziej świadome swojego wpływu na środowisko, a także w pewnym sensie zostaną przymuszone do wprowadzenia zmian w duchu ESG. Natomiast konsumenci będą mieli dostęp do przejrzystych danych na temat zrównoważonego rozwoju w danym przedsiębiorstwie.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również