Czy Donald Tusk zmieni Konstytucję?

Udostępnij

W ostatnich dniach rząd polski podjął istotne kroki mające na celu potencjalną zmianę Konstytucji. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i zdaniem premiera Donalda Tuska może wprowadzić proste zmiany mające na celu ocalenie fundamentów ładu prawnego. Oto pełne informacje na temat tego nowego etapu w polskiej polityce.

Analiza Profesor Ewy Marciniak

Według politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Ewy Marciniak, do zmiany Konstytucji konieczne jest osiągnięcie pewnego „minimum zgody”. Profesor zauważa, że propozycje premiera dotyczące Trybunału Konstytucyjnego są reakcją na paraliż tej instytucji. Jednocześnie podkreśla wagę samego TK jako jednej z kluczowych instytucji państwowych.

Prof. Marciniak zwraca uwagę na konieczność wypracowania „minimum konstytucyjnego”, które stanowiłoby podstawę dla dalszych działań. W obliczu gorącego sporu politycznego, profesor podkreśla, że osiągnięcie porozumienia nawet w tak fundamentalnych kwestiach, jak zmiana Konstytucji, jest obecnie trudne.

Rozpoczęcie prac w międzyresortowym zespole

Centralnym punktem działań jest praca w międzyresortowym zespole, który został utworzony z inicjatywy ministra Adama Bodnara. Premier Tusk zaznaczył, że głównym efektem prac tego zespołu będzie propozycja prostych zmian w Konstytucji. Celem tych zmian jest ratowanie fundamentów ładu prawnego, a zwłaszcza istotnych wyborów, takich jak te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.

Donald Tusk

Premier Donald Tusk wyraził pełne wsparcie dla ministra Bodnara, podkreślając jego autorytet oraz zaangażowanie w przywracanie ładu prawnego po okresie, który określono mianem „PiSowskiej katastrofy”. Tusk uznał Bodnara za reprezentanta właściwej postawy patriotycznej i obywatelskiej, który doskonale rozumie prawa i dąży do ochrony fundamentalnych wartości w polskim ładzie prawnym.

Decyzja w sprawie odwołania prokuratora krajowego

Premier Tusk został także zapytany o decyzję dotyczącą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Wspólnie z ministrem Bodnarem uznali, że Barski nieprawnie pełnił funkcję Prokuratora Krajowego. Tusk podkreślił staranność rządu w przestrzeganiu procedur, mając na celu uniknięcie zarzutów o odstępstwa od litery i ducha prawa.
Donald Tusk wyraził swoją wdzięczność wobec ministra Bodnara za podjęcie trudnego wyzwania zmiany Konstytucji. Mimo trudności związanych z uzyskaniem konstytucyjnej większości, premier podkreślił, że celem jest stworzenie nowego kształtu Trybunału Konstytucyjnego, cieszącego się poparciem zarówno rządzącej koalicji, jak i opozycji. Tusk zapewnił, że bez porozumienia między obiema stronami politycznymi taka zmiana nie będzie możliwa.

Nowy zespół ds. przywracania praworządności

W grudniu premier Tusk ogłosił utworzenie Międzyresortowego Zespołu ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Zespół ma identyfikować obszary związane z przywracaniem praworządności, formułować propozycje działań legislacyjnych i opiniować projekty dokumentów rządowych w tej dziedzinie.

Cele i skład zespołu

Cele zespołu obejmują identyfikację obszarów i analizę zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Skład zespołu obejmuje przewodniczącego – ministra sprawiedliwości lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela, a także przedstawicieli kilku innych resortów, w tym MSZ.
Premier Tusk wyraził zdecydowane stanowisko, stwierdzając, że celem zmiany Konstytucji jest umożliwienie wyboru nowych instytucji, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego. Zaznacza, że kluczowe jest uzyskanie akceptacji wszystkich stron politycznych i państwowych instytucji. Propozycja zakłada szybką zmianę kształtu Trybunału Konstytucyjnego większością, która gwarantuje udział zarówno rządzącej koalicji, jak i opozycji.

Perspektywy na przyszłość

Czy Donald Tusk zmieni Konstytucję? To pytanie pozostaje otwarte, ale inicjatywa rządu ukierunkowana na ochronę fundamentów ładu prawnego i współpracę między stronami politycznymi sugeruje, że zmiany mogą być w zasięgu ręki. Oczekujemy na dalszy rozwój sytuacji i ewentualne konkretne propozycje zmian w Konstytucji.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również