Columbus ma umowę przejęcia 5 spółek realizujących projekty farm PV na 4,64 MW

287

Spółka zależna Columbus, tj. Columbus JV-5 zawarła umowę, na podstawie której nabyła 100% udziałów w 5 spółkach celowych, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW, podał Columbus Energy. Cena nabycia udziałów wszystkich spółek projektowych wynosi łącznie 3,51 mln zł.

„Przejście tytułu prawnego do udziałów następuje w dniu podpisania umowy (zarówno udziałów istniejących, jak również nowoutworzonych do dnia zawarcia umowy niezarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS). Spółki projektowe posiadają warunki przyłączeniowe, prawomocne pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wszelkie inne uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji projektów” – czytamy w komunikacie.

Cena nabycia udziałów wszystkich spółek projektowych wynosi łącznie 3 512 274,34 zł, zapłacona poprzez potrącenie (dokonane pomiędzy sprzedającym i Columbus JV-5 na podstawie zawartej 5 lutego 2021 r. umowy o potrąceniu) wzajemnych wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy Columbus Energy Finanse, a podmiotem zależnym od sprzedającego umowy pożyczki z 2 grudnia 2020 r. (do której po stronie pożyczkodawcy przystąpił Columbus JV-5, a po stronie pożyczkobiorcy przystąpił sprzedający), której łączna kwota na dzień zawarcia umowy wynosi 6 120 328,77 zł (w następstwie dokonania potrącenia, wierzytelność wynikająca z pożyczki będzie wynosić 2 608 054,43 zł, podano także.

„Umowa zawiera postanowienia dotyczące prawa Columbus JV-5 do odstąpienia od umowy w związku z niewywiązywaniem się przez sprzedającego z postanowień umowy bądź niesatysfakcjonującej (wedle swobodnej oceny Columbus JV-5) oceny wyniku badania due diligence spółek projektowych, które może zostać zrealizowane w najdalszym terminie do 23 lutego 2021 r. (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy w terminie do 30 kwietnia 2022 r. w wyniku niewywiązania się sprzedającego ze zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dn. 2 grudnia 2020 r. […] Prawo do odstąpienia może być wykonane w odniesieniu do udziałów każdej ze spółek projektowych odrębnie” – czytamy dalej w komunikacie.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedający zawrze z Columbus JV-5 umowy zastawu rejestrowego zabezpieczające roszczenie wynikające z zapisów umowy w zakresie prawa do odstąpieniu od umowy, na udziałach co najmniej 10 spółek, zapowiedziano także.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Poprzedni artykułPodsumowanie pierwszych dni lutego na giełdzie w USA
Następny artykułNa GPW zadebiutował nowy fundusz ETF na indeks Nasdaq-100
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments