Dzień Inwestora Indywidualnego

Columbus Energy wyemituje do 9,5 mln akcji serii E o wartości do 17,96 mln zł

Udostępnij

Columbus Energy podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego, podała spółka.

„Na mocy uchwały zarząd spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 5 484 780 zł i nie wyższą niż 17 955 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 2 902 000 i nie więcej niż 9 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,89 zł każda” – czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazuje, że emisja akcji serii E w ramach kapitału docelowego następuje w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego. Emisja akcji serii E w ramach kapitału docelowego, w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego – nie wpływa na maksymalną liczbę nowych akcji, podsumowano.

8 stycznia br. Columbus Energy informował, że podjął decyzję o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zaoferowania pożyczkodawcom i obligatariuszom do 28,29 mln nowych akcji, a także zrealizowania programu managerskiego.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również