Co zmienił w leasingu Polski Ład – czy nadal jest opłacalny?

Udostępnij

Leasing operacyjny był dotychczas ulubioną formą finansowania między innymi pojazdów przez przedsiębiorców. Wraz z początkiem 2022 roku Polski Ład wprowadził jednak znaczące zmiany do leasingu, które odczują przede wszystkim przedsiębiorcy korzystający z firmowych samochodów.

Dotyczą one w szczególności wykupu auta do majątku prywatnego po zakończeniu umowy leasingowej oraz jego dalszej odsprzedaży. Czy w efekcie leasing nadal jest opłacalny? Przeanalizujemy to zagadnienie poniżej:

Leasing a Polski Ład Polski Ład

Za pomocą leasingu można sfinansować w zasadzie każdy składnik majątku. Oczywiście najpopularniejszy jest leasing pojazdów, ale można nim również objąć komputery, sprzęty biurowe i inne ruchomości. Więcej na temat leasingu przeczytasz tutaj.

Jak leasing działał do tej pory?

Do końca ubiegłego roku, w polskiej rzeczywistości typowy leasing przypominał zakup przedmiotu na raty i był najbardziej powszechną formą finansowania samochodu firmowego. Zawierał on większą bądź mniejszą pierwszą wpłatę i kończył się taką samą ratą – opłatą końcową. Kolejne opłaty na rzecz leasingodawcy mogły być wpisywane w koszty, ale podlegały historycznie różnym restrykcjom i ograniczeniom, takim jak w przypadku wykorzystywania aut osobowych także do celów prywatnych.

Stałą praktyką rynkową wśród przedsiębiorców było leasingowanie pojazdu przez kilka lat. Dawało to korzyści finansowe w postaci możliwości ujęcia rat leasingowych i wydatków związanych z eksploatacją samochodów w charakterze kosztów prowadzenia działalności. Możliwe było również odliczenie podatku VAT od rat. Na koniec okresu umowy leasingowej dochodziło do wykupu prywatnego i sprzedaży auta bez obciążeń podatkowych po okresie minimum 6 miesięcy od wspomnianego wykupu.

Co zmienia Polski Ład?

Wydłużony okres karencji Leasing samochodu – na ile rat najbardziej się opłaca

Polski Ład wprowadził jednak w tym aspekcie znaczące zmiany, które powodują, że tego typu praktyki będą niemożliwe przy leasingu operacyjnym. Od 1 stycznia 2022 roku, do przychodów ze sprzedaży zaliczane są również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa. Należy rozumieć przez to wszelkie rzeczy ruchome, w tym samochody, które wykorzystywano na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie leasingu operacyjnego. Zmiany te obejmą również przedmioty które zostały wycofane z działalności gospodarczej w okresie do 6 lat przed zbyciem.

W praktyce oznacza to, że podatnik decydujący się na sprzedaż na przykład wykupionego auta szybciej niż po upływie 6 lat od wykupu (a nie od podpisania umowy leasingu), będzie musiał zapłacić nie tylko podatek dochodowy ze sprzedaży w ramach działalności, ale także naliczoną od tego przychodu składkę zdrowotną.

Dzieje się tak, ponieważ miesięczne raty zmniejszają podstawę opodatkowania jak i wymiaru obliczania składki zdrowotnej. Pomniejszają więc tym samym podstawę opodatkowania, w konsekwencji płacąc mniej podatku. Co gorsza nowe, regulacje odnoszą się również do tych przedsiębiorców, którzy po wykupieniu auta do majątku prywatnego zdecydują się zamknąć działalność gospodarczą.

Nie tylko leasing samochodu

Należy podkreślić, że samochód jest tu tylko przykładem, gdyż omawiane zapisy obejmują całe mienie ruchome bez rozróżnienia ze względu na jego wartość. Te same przepisy obejmą w równym stopniu również choćby firmowe telefony, laptopy czy przemysłowe maszyny produkcyjne.

Nowe, niekorzystne zasady obliczania VAT

Ważną zmianą, która pojawiła się w przepisach, jest również fakt, że podatek VAT od wykupu będzie obliczany na podstawie wartości rynkowej auta, a nie wysokości ostatniej raty leasingowej, stanowiącej do tej pory maksymalnie kilka procent wartości samochodu. W efekcie koszt takiej operacji po stronie wykupującego znacznie wzrośnie.

Kogo najbardziej dotkną powyższe zmiany?

Powyższe zmiany w leasingu dotykają szczególnie małe i średnie firmy posiadające własne floty samochodów. Po zakończonym okresie leasingu operacyjnego zostaną one pozostawione w obliczu konieczności utrzymania starej floty, bądź poniesienia dużych kosztów związanych z podatkiem od jej sprzedaży.

Może się okazać, że wykup straci sens i lepsze będzie stosowanie się do rozwiązań, które pozwolą korzystać z niezbędnych aktywów, bez konieczności wiązania się umową leasingu. Mowa tu konkretnie o usługach subskrypcji lub wynajmu długoterminowego.

Czy nowe przepisy dotyczące leasingu można obejść? Samochód w prezencie

Okazuje się, że tak. Jedną z takich metod jest przekazanie leasingowanego samochodu w ramach darowizny osobie bliskiej, najlepiej z pierwszej grupy podatkowej, aby uniknąć podatku od darowizny. Nowy właściciel auta nie będzie musiał czekać ze sprzedażą 6 lat, a jedynie pół roku od uzyskania darowizny.

Po tym okresie sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu. Taki scenariusz wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wskazane jest, iż jednym ze źródeł przychodów, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, a nie jego całości.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również