Dzień Inwestora Indywidualnego

Co to są, przejęcia, fuzje i przekształcenia firm?

Udostępnij

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes stale musi się rozwijać. W związku z tym każdy przedsiębiorca bacznie zwraca uwagę na wszelkiego rodzaju trendy, które rozwijają się na rynku. Jeśli tak nie jest, rozwijanie danej firmy może być niezwykle trudne, a w pewnych wypadkach nawet niemożliwe. Właśnie dlatego coraz częstszym zjawiskiem są tak zwane fuzje, przejęcia oraz przekształcenia firm. Co warto wiedzieć na temat tego typu działań?

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki to nic innego jak zmiana jej prawnego statusu. Celem takiego działanie jest dopasowanie formy prowadzenia konkretnej działalności biznesowej do danych przepisów, czy też zmiany jej specyfiki. Na samym starcie musimy wspomnieć o tym, że skutkiem przekształcenia spółki nie jest powstanie nowego podmiotu. Wbrew ogólnie przejętej opinii, spółka przekształcana oraz przekształcona to tak naprawdę dokładnie ta sama firma. Co więcej, zmianie nie ulega REGON oraz NIP, a nowa spółka przejmuje zarówno wszelkie obowiązki, jak i prawa tej przekształconej. W związku z tym ma ona prawo korzystać z wszelkich ulg, koncesji, czy też zezwoleń. Tym samym jednak wszelkie zobowiązania finansowe, które zostały zaciągnięte jeszcze przed przekształceniem, muszą zostać wypełnione przez nową spółkę. Wszystko to nazywamy zasadą kontynuacji, która została wprowadzona celem ochrony praw właścicieli, wierzycieli oraz udziałowców. W przypadku, gdy zamierzamy przeprowadzić tego typu działanie, warto skorzystać z kancelarii adwokackiej, takiej jak https://jakubowskazawada.com.

Fuzje oraz przejęcia – czym są?

Doktryna prawnicza mówi nam, że fuzja najczęściej polega na połączeniu się identycznych lub podobnych co do wielkości podmiotów prawa. Po zakończonym procesie jednak zarówno jeden, jak i drugi podmiot zachowuje kompletną pozycję wobec swojego partnera. W związku z tym w przypadku walnego zgromadzenia połączonej spółki, akcjonariusze łączących się spółek uzyskują po 50 procent głosów. Z kolei w każdym innym wypadku będziemy mieli do czynienia z przejęciem jednego podmiotu przez drugi. W związku z tym przejęcie to nic innego jak swoistego rodzaju wchłonięcie danego podmiotu przez inny. W takim wypadku strony nie zachowują równej pozycji.

Jakie rodzaje fuzji oraz przejęć wyróżniamy?

Według Kodeksu Spółek Handlowych jesteśmy w stanie wyróżnić dwa typy fuzji spółek. Pierwszy sposób to tak zwane łączenie przez przejęcie, które polega na przeniesieniu kompletnego majątku przejmowanej spółki na przejmującą. Inny rodzaj fuzji to związanie przez przejęcie. Proces ten odbywa się na podstawie powołania spółki kapitałowej, na którą przenoszony jest majątek wszystkich spółek, które się ze sobą łączą.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z przejęciami, także spotkamy się z dwoma rodzajami takiego działania. Przejęcie przez kupno akcji bądź udziałów to rozwiązanie, w którego przypadku konieczne jest spełnienie określonych warunków zapisanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Inny sposób to tak zwany zakup składników majątkowych, czyli nic innego jak zakup całej firmy. Nie możemy nie wspomnieć, ze według Kodeksu Cywilnego jest to możliwe w ramach tylko i wyłącznie jednej czynności prawnej. W takich działaniach może nam pomóc https://jakubowskazawada.com/przeksztalcenia-fuzje-i-przejecia-prawo-handlowe/.

Dlaczego tak wiele osób decyduje się przeprowadzić fuzję oraz przejęcia?

Jedną z najważniejszych zalet, jaka wynika z fuzji oraz przejęcia jest osiągnięcie określonych celów biznesowych, które wynikają z właśnie tego typu operacji. Na tym jednak nie koniec, racjonalizacja zatrudnienia, czy też optymalizacja podatkowa to kolejne plusy, które zachęcają przedsiębiorców do takich działań. Nie możemy jednak nie wspomnieć o tym, że żaden z tych efektów nie nastąpi samorzutnie. Aby do niego doprowadzić, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz poprzedzających przejęcie, czy też fuzję oraz podjęcie danych zabiegów prawnych.

Najnowsze

Zobacz również