Zawód polityk, czyli co robić, by zostać politykiem?

Udostępnij

W Polsce, nie bez powodu, praca polityków nie cieszy się dużym uznaniem społeczeństwa – zwłaszcza w ostatnich latach. Nie oznacza to jednak, że w naszym kraju brakuje osób zainteresowanych związaniem się ze światem polityki. Wprost przeciwnie. W pierwszej kolejności kuszące jest wynagrodzenie i świadomość sprawowania władzy. Kusi także możliwość odbywania wielu podróży czy ciągłego rozwoju. Jak zatem zostać politykiem? Na czym tak naprawdę polega ta praca? Jakimi cechami trzeba się charakteryzować, aby osiągnąć sukces w karierze polityka? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia kim tak naprawdę jest polityk:

Polityk, czyli kto?

Wypowiadając słowo “polityk”, można mieć na myśli różne osoby. Dlaczego? Politycy pracują w różnych miejscach i mają odmienne zakresy obowiązków. Politycy na szczeblu lokalnym najczęściej dbają o miasto, gminę lub powiat. Ich praca to pozyskiwanie i racjonalne wydawanie środków. Posłowie, o których w mediach pojawia się najwięcej informacji, to osoby biorące udział w obradach Sejmu. Zapomnieć nie można też o senatorach czy dyplomatach. Ci ostatni, o czym wie niewiele osób, to również politycy. Zajmują się oni głównie kształtowaniem polityki zagranicznej i promowaniem swojego kraju za granicą.

Zawód polityk a wykształcenie

W Polsce nie jest wymagane, aby polityk miał konkretne wykształcenie. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, ponieważ specjaliści z różnych dziedzin życia będą mogli zabierać głos w debatach na tematy związane z ich kompetencjami. Z drugiej, na stanowisku polityka najbardziej pożądani są absolwenci kierunków związanych z administracją, prawem, stosunkami międzynarodowymi, politologią czy studiami ekonomicznymi, ponieważ są to obszary najważniejsze w polityce państwa.

Jakimi cechami i umiejętnościami powinien wyróżniać się polityk?

Wydaje się, że w pierwszej kolejności polityk powinien charakteryzować się znajomością Polityk z charyzmą przemawiający do tłumu języków obcych, umiejętnością budowania pozytywnych relacji z przedstawicielami środowisk politycznych i biznesowych, kulturą osobistą i szeroką siecią kontaktów. Kluczowa jest także charyzma, czyli umiejętność porywania tłumów, przekonywania innych do swoich racji i zmiany toku myślenia oraz zdolność do wywierania wpływów na oponentów.

Kolejną ważną kwestią jest zdolność do zawierania kompromisów. Sukcesu w polityce nie da się osiągnąć w pojedynkę. Od początku do końca kariery politykowi towarzyszy sztab ludzi, którzy pomagają mu w codziennych obowiązkach i to od nich w dużej mierze zależy powodzenie podejmowanych przez niego działań.

Poza wymienionymi predyspozycjami nie można zapominać, że polityk powinien również umieć się odpowiednio zaprezentować. Dziś podstawą jest, by polityk zadbał o swój wygląd, gestykulację, mimikę czy sposób poruszania się. To bowiem wpływa na to, jak odbierają go jego słuchacze. Dlatego już od początku kariery warto ćwiczyć przemowy oraz zorientować się w dress codzie aby nie popełnić gafy, która skutecznie może odstraszyć potencjalnych zwolenników.

Jak zostać politykiem?

Zapisanie się do partii

Aby wkroczyć na tą ścieżkę rozwoju swojej kariery, najłatwiej zapisać się do wybranej partii. Każda z nich ma swój statut, który znajdziemy na ich stronach internetowych. Są w nim opisane zasady, na podstawie których odbywa się rekrutacja. Statuty wszystkich partii łączy jedno – przymusowość uiszczania składek członkowskich. Istnieje także możliwość założenia własnej partii bądź stowarzyszenia. Wtedy konieczne jest utworzenie programu, odpowiednia ilość członków, podpisów, a także środków na finansowanie kampanii wyborczej oraz funkcjonowania biura.

Jakie wymagania trzeba spełniać, by móc zostać politykiem?

Co ważne, aby pełnić funkcję polityka w naszym kraju, trzeba być osobą pełnoletnią, posiadać polskie obywatelstwo oraz nie być osobą karaną za umyślne przestępstwa. Zwłaszcza te, które są przeciwko mieniu, prawdziwości dokumentów, składania fałszywych zeznań bądź zdrowiu, życiu i nietykalności cielesnej. Osoby w młodym wieku mogą natomiast zacząć swoją karierę w młodzieżówce danej partii. Ostatni okres wskazuje na zwiększanie roli młodych ludzi w partiach. W dużej mierze jest to wymuszone przez wyborców, którzy zauważają brak zainteresowania problemami młodych oraz skostniałą i starzejącą się kadrę polityków we władzach regionalnych i państwowych.

Jak widać wymagania są ustalone na poziomie minimalnym. Łatwo w takiej strukturze zasilać przez długie lata szeregi dołów partyjnych bez możliwości zmian w karierze. Aby tak się nie stało, trzeba wykazać się dużą aktywnością na rzecz partii. Niebywale istotne są też kontakty, powiązania i wpływy. Często zdarza się, że to członek partii “wciąga” swojego znajomego do organizacji. Im wyżej w hierarchii partyjnej stoi protektor oraz im wyższe umiejętności i wykształcenie kandydata na członka partii, tym wyższe szanse na rzeczywiste sprawowanie władzy. Trzeba także pamiętać, że członków partii wiąże lojalność wobec partii i działanie zgodne z założeniami programowymi. Istotne jest też umiejętne współdziałanie w obrębie struktury.

Czym zajmuje się polityk?

Zadaniem polityka jest zdobywanie i umacnianie wpływów wśród wyborców, sprawowanie funkcji zgodnych z zakresem obowiązków dla danego stanowiska, rozwiązywanie problemów społecznych, realizacja programu partii rządzącej, zarządzanie finansami oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami rozmaitych środowisk.

Powyższy spis jest jednak bardzo ogólny i nie uwzględnia wszystkich obowiązków, które zawsze są uzależnione od piastowanej funkcji. Polityk może bowiem znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach: od asystenta posła, poprzez radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, posła, senatora, ministra, aż po najwyższe stanowiska, takie jak: dyplomata, premier, europoseł czy prezydent państwa. Polityk może pracować zatem na różnych szczeblach administracji krajowej. W zależności od stanowiska zatrudnienie znajdzie w partii politycznej, parlamencie, komisjach sejmowych czy samorządach lokalnych. Większość polityków za cel stawia sobie mandat posła w strukturach rządowych państwa.

Ile zarabiają politycy?

O zarobkach polityków – w Polsce i na świecie – przeczytasz w tym artykule.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również