Chińskie obligacje

Udostępnij

Chiński rynek obligacji otwiera swoje drzwi dla międzynarodowych inwestorów. Co warto wiedzieć?

chińskie obligacjeChiński rynek obligacji otwiera swoje drzwi dla międzynarodowych inwestorów. W przeszłości inwestycje zagraniczne w tym kraju były ograniczone. To oznaczało, że chiński rynek obligacji był przeznaczony głównie dla inwestorów krajowych. Jeszcze kilka lat temu międzynarodowy dostęp do chińskich obligacji był przyznawany przez władze chińskie tylko wybranym handlowcom zagranicznym.

Wraz z coraz większym otwieraniem rynku obligacji przez władze, inwestorzy zagraniczni mogą uzyskać dostęp do obligacji onshore. Zrobią to, rejestrując się w programie dostępu, prowadzonym przez China Interbank Bond Market (CIBM), Bond Connect i Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) / Renminbi Kwalifikowany Zagraniczny Inwestor Instytucjonalny (RQFII). Łatwiejszy dostęp jest wspierany przez reformy rynkowe, takie jak rozszerzone rozliczenia handlowe, elastyczność wymiany walut i wydłużone godziny handlu, które pomagają w dostępności.

Chińskie obligacje są uwzględnione w trzech głównych światowych indeksach (Bloomberg Global Aggregate Index, JP Morgan GBI-EM Index oraz FTSE World Government Bond Index).

Włączenie do WGBI jest znaczącym wydarzeniem

WGBI jest postrzegany jako indeks obligacji rynków rozwiniętych. Aby obligacje mogły zostać uwzględnione, muszą spełniać kryteria włączenia FTSE, takie jak wymogi dotyczące płynności, a także osiągnąć minimalną jakość kredytową (A- według S&P i A3 według Moody’s). Włączenie chińskich obligacji do indeksu zwiększa wiarygodność tego rynku dla globalnych inwestorów obligacyjnych. Jest to znaczący krok w przechodzeniu Chin w kierunku dojrzałego rynku obligacji wraz z rówieśnikami z rynków rozwiniętych.

Umożliwiło to zarządzającym aktywami zaoferowanie różnych rozwiązań inwestycyjnych, w tym funduszy otwartych, które umożliwiają łatwy dostęp do tego ważnego rynku. Inwestorzy zagraniczni znacząco zwiększyli zatem ekspozycję na chińskie obligacje lądowe, w szczególności obligacje państwowe (sprawdź handel forex).

Dywersyfikacja

Chińskie obligacje charakteryzują się niską korelacją z innymi głównymi rynkami obligacji, w tym zarówno rozwiniętymi, jak i wschodzącymi. Jest to korzystne dla osiągnięcia dobrej dywersyfikacji portfela.

Niska korelacja odzwierciedla wrażliwość klasy aktywów na krajowe cykle gospodarcze i polityczne Chin, a nie na cykle rynków globalnych. Chiny mają dużą gospodarkę krajową i dlatego ich cykle gospodarcze nie zawsze mogą być zsynchronizowane z resztą świata.

W marcu 2020 r. rozprzestrzenianie się Covid-19 spowodowało zwiększoną zmienność rynku i stworzyło trudne warunki płynności na rynku obligacji, w których nie oszczędzono nawet amerykańskiego rynku skarbowego.

Dla porównania, chiński rynek onshore fixed income pozostał spokojny. Wynikało to z niskiego udziału inwestorów zagranicznych, w związku z czym lokalni inwestorzy mogli z łatwością absorbować przepływy sprzedaży.

Korzyści z dywersyfikacji mogą osłabnąć wraz ze wzrostem udziału inwestorów zagranicznych. Potrzeba czasu, aby inwestorzy zagraniczni zbudowali znaczącą obecność. Posiadają oni obecnie mniej niż 10% chińskich państwowych obligacji lądowych i mniej niż 5% całego rynku obligacji lądowych.

Historycznie niższa zmienność i stopy zwrotu skorygowane o ryzyko

Chińskie obligacje onshore zazwyczaj utrzymywały niższą zmienność w stosunku do obligacji innych krajów. Co więcej, bank centralny Chin znacznie poprawił zarządzanie płynnością, więc zmienność z pewnością została ograniczona.

Wykorzystanie renminbi na świecie rośnie

Reputacja renminbi jako głównej waluty globalnej rośnie. To powinno być korzystne dla onshore fixed income. W ostatniej dekadzie nastąpiła internacjonalizacja waluty i wzrost jej wykorzystania na świecie. Chiny mogą obecnie rozliczać się w renminbi z ponad 100 krajami. Ponadto, 42% chińskich płatności i wpływów transgranicznych zostało rozliczonych w renminbi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku.

Renminbi jest również utrzymywane jako waluta rezerwowa w ponad 70 krajach, a tendencja ta ma charakter rosnący

Słabe wyniki renminbi stanowią okazję

W 2022 r. renminbi uległo znacznej deprecjacji w stosunku do dolara amerykańskiego. Zmiana amerykańskiej Rezerwy Federalnej spowodowała gwałtowny wzrost wartości greenbacka. Bilans płatniczy Chin pozostaje dodatni, eksport się utrzymuje, a kraj odnotowuje silne nadwyżki handlowe. Chiny są drugą największą gospodarką na świecie i kluczowym partnerem handlowym dla największych krajów. Jest mało prawdopodobne, aby w przyszłości nastąpiło załamanie wzrostu i popytu na walutę. Renminbi jest nadal atrakcyjne z perspektywy długoterminowej.

chińskie obligacje

Podsumowanie

Drugi co do wielkości rynek obligacji na świecie ma wiele miejsca do rozwoju. Wykazuje niską korelację z innymi klasami aktywów i historycznie niższą zmienność.

Chiński rynek obligacji, który zyskuje coraz większą uwagę na całym świecie, oferuje inwestorom wysokiej jakości możliwości inwestycyjne.

Najnowsze

Zobacz również