Captor Therapeutics planuje zaoferować w IPO nie więcej niż 1,07 mln akcji

Captor Therapeutics ma zamiar przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną (IPO) akcji obejmującą nie więcej niż 1 069 500 walorów, w tym do 871 500 akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego, podała spółka.

„Planowana oferta publiczna Captor Therapeutics S.A. będzie obejmować nie więcej niż 871 500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (nowe akcje), a w przypadku wystąpienia wystarczającego popytu na akcje oferowane oraz uznania, przez zarząd Captor Therapeutics, że wpłynie to pozytywnie na powodzenie oferty, dwóch akcjonariuszy spółki Captor Therapeutics (Oferujący) może podjąć decyzję o sprzedaży do 198 000 istniejących akcji zwykłych serii B (akcje sprzedawane). W sytuacji uruchomienia dodatkowej puli akcji sprzedawanych łączna liczba akcji w ofercie wyniesie nie więcej niż 1 069 500 akcji zwykłych (akcje oferowane)” – czytamy w komunikacie.

Jeżeli wszystkie nowe akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 19,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu (na zasadzie fully dilluted – biorąc pod uwagę dodatkowe emisje w ramach obowiązującego w spółce programu motywacyjnego dla pracowników, które będą dokonywane na podstawie kapitału docelowego przyjętego w spółce), podano także.

„Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, F, H, I, J oraz serii G (akcje nowej emisji) do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. Akcje serii A oraz E będące akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy) pozostaną poza obrotem giełdowym” – czytamy dalej.

Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślono.

„Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań możemy potwierdzić zamiar przeprowadzania oferty publicznej akcji spółki Captor Therapeutics. Mam nadzieję, że inwestorów przekonają atrakcyjne perspektywy rozwoju Captor Therapeutics, silne i unikalne kompetencje naukowe oraz szerokie doświadczenie biznesowe naszego zespołu w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Jesteśmy europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie, technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych. Technologia TPD dzięki unikalnemu mechanizmowi działania może przezwyciężać dotychczasowe ograniczenia powszechnie stosowanych leków w rodzaju inhibitorów lub leków biologicznych i może dawać nadzieję pacjentom dotychczas leczonym nieskutecznie” powiedział prezes Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Doradcami spółki w procesie IPO są: Trigon Dom Maklerski – globalny koordynator oraz współprowadzący księgę popytu, Biuro Maklerskie PKO Bank Polski – współprowadzący księgę popytu, MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. jako doradca prawny oraz cc group – relacje inwestorskie oraz komunikacja finansowa.

Captor Therapeutics S.A. jest szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada również spółkę zależną – Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei – samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego. Spółka zależna koncentruje się obecnie na rozwoju biznesu i budowaniu kontaktów naukowych z międzynarodowymi ekspertami.

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania. Captor prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. Captor nawiązał również nową współpracę badawczo-rozwojową z japońską firmą Sosei Heptares, łącząc wykorzystanie innowacyjnej technologii TPD z technologią i doświadczeniem Sosei Heptares – globalnego lidera w zakresie specjalistycznych leków działających na receptory GPCR, podano w komunikacie.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments