Bogactwa naturalne Polski

Udostępnij

Bogactwa naturalne PolskiNie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, lecz Polska jest krajem naprawdę bogatym w surowce mineralne. Zasoby leżące pod ziemią naszego kraju warte są setki miliardów złotych. Rocznie wydobywa się ponad 400 milionów ton kopalin, w tym 40 różnych jest naprawdę istotnych dla gospodarki. Jakie znajdziemy złoża naturalne w Polsce i ile wynoszą ich zasoby? Poznajmy bogactwa naturalne Polski.

Węgiel kamienny

Około 25% wydobycia wszystkich surowców w Polsce stanowi węgiel kamienny. Jego udokumentowane zasoby wynoszą ponad 50 miliardów ton, a pod względem rocznego wydobycia nasz kraj plasuje się w światowym top 10. Główne obszary, na których się znajduje to Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz Lubelskie Zagłębie Węglowe. Oczywiście wykorzystuje się go jako paliwo w elektrowniach cieplnych i gospodarstwach domowych oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym i w hutnictwie przy produkcji stali.

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny to również niezwykle istotny dla naszego kraju surowiec. Roczne wydobycie wynosi podobną ilość, co w powyższym przypadku, co plasuje Polskę na siódmej pozycji pod tym względem na świecie. Zasoby z kolei szacowane są na 42 miliardy ton, natomiast udokumentowane 23 miliardy. Eksploatuje się go metodą odkrywkową w zachodniej i południowej Polsce, popularne obszary wydobycia to:

 • Turów
 • Bełchatów
 • Konin
 • Gubin
 • Ścinawa
 • Legnica
 • Rogóźno
 • Mosina

Zdecydowana większość węgla brunatnego spalana jest w elektrowniach znajdujących się bezpośrednio przy kopalniach, ponieważ jego transport na większe odległości nie jest rentowny.

Ropa naftowa

Polskie zasoby ropy naftowej szacowane są na 24 miliony ton, a rocznie wydobywa się około miliona. Nie mają więc one szczególnie dużego znaczenia gospodarczego. Największe złoże znajduje się na dnie morza Bałtyckiego 70 kilometrów na północ od Rozewia. Eksploatowane są także niewielkie złoża w Krośnieńsko-Jasielskim Zagłębiu Naftowym, na Pobrzeżu Szczecińskim i Koszalińskim. Jednak 97% rocznie zużywanych zasobów ropy naftowej sprowadzane jest z zagranicy.

Gaz ziemny

Większe znaczenie ma z pewnością gaz ziemny. Jego udokumentowane geologiczne zasoby wynoszą 146 kilometrów sześciennych, a wydobycie wynosi ponad 5 kilometrów sześciennych rocznie, co pozwala zaspokoić około 40% krajowych potrzeb. Występuje on w okolicach Przemyśla, Lubaczowa, Mielca, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowej Soli, Rawicza oraz towarzyszy złożom ropy naftowej.

Siarka

Zasoby siarki rodzimej w Polsce wynoszą ponad 500 milionów ton, nasz kraj jest ostatnim na świecie, który jeszcze wydobywa ten surowiec spod ziemi, zamiast pozyskiwać innymi sposobami. Z tego powodu jest także liderem światowej produkcji, która wynosi ponad pół miliona ton rocznie. Złoża występują w okolicy Tarnobrzega, Szydłowca oraz Lubaczowa.

Sól kamienna

Sól kamienna to również bardzo istotny surowiec chemiczny. Jego zasoby w Polsce wynoszą ponad 85 miliardów ton, a rocznie wydobywa się 4 miliony. Złoża występują w Inowrocławiu, Kłodawie, Izbicy, Mogilnie, Łężkowicach, Siedlcach, a kopalnie w Wieliczce i Bochni są dodatkowo atrakcjami turystycznymi.

Miedź

Jeśli chodzi o surowce metaliczne, największe znaczenie dla polskiej gospodarki ma miedź. Jej zasoby wynoszą około 40 milionów ton, a wydobywa się około pół miliona rocznie. Miedzionośne margle i łupki zalegają w niecce bolesławiecko-złotoryjskiej oraz w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Zazwyczaj te złoża zawierają domieszki innych metali, takich jak srebro, kobalt, wanad, cyna i nikiel.

Cynk i ołów

Polskie zasoby cynku wynoszą ponad 3,5 miliona ton, a ołowiu 1,5 miliona, natomiast rocznie wydobywa się odpowiednio 75 i 25 tysięcy ton. Rudy tych metali występują w okolicach Olkusza, Bolesławia, Chrzanowa i Zawiercia.

Srebro

Co ciekawe, Polska jest także czołowym światowym producentem srebra. W minionym roku produkcja wyniosła rekordowe 1417 ton, a jego złoża szacowane są na ponad 100 tysięcy. Wydobywa się je głównie w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym poprzez odzyskiwanie tego metalu szlachetnego z rud miedzi w procesie elektrorafinacji.

Nieeksploatowane surowce metaliczne

Polska posiada również złoża rudy żelaza, głównie niskoprocentowe syderyty ilaste. Znajdują się one w Zagłębiu Staropolskim, Łęczycy oraz w okolicach Częstochowy.

W latach sześćdziesiątych w okolicy Suwałk odkryto bardzo zasobne (szacowane na miliard ton) złoża magnetytu tytano- i wanadonośnego.

Ponadto w okolicach Ząbkowic Śląskich znajdują się złoża rud niklu, a w pobliżu Wałbrzycha barytu.

Co ciekawe, Polska posiada również od lat nieeksploatowane złoża złota. Szacuje się, iż na dolnym Śląsku pod ziemią może się znajdować aż 350 ton tego surowca. Podstawowe obszary to okolice Polkowic, Złotoryi, Złotego Stoku i Gór Opawskich.

Surowce skalne

Duże znaczenie gospodarcze w Polsce mają również surowce skalne. W naszym odznaczają się one wyjątkową różnorodnością, a wykorzystywane są głównie w celach budowlanych. Co więcej wielu z nich nie trzeba poddawać obróbce. Tak jest w przypadku granitów, piaskowców, wapieni, łupków i marmurów – służą one jako kamienie budowlane. Z kolei dolomitów czy bazaltów używa się jako kamieni drogowych. Żwir i piasek to gotowe kruszywa naturalne do wyrabiania betonu, ten drugi surowiec wykorzystuje się również do produkcji szkła. Wapienie margliste są podstawowym składnikiem cementu. Z gliny, iłów, mułki i lessów wytwarza się ceramikę budowlaną oraz kleje i zaprawy.

Co więcej, bardzo głęboko pod ziemią na znacznym obszarze zalegają w Polsce wczesnopaleozoiczne łupki, z których można pozyskiwać gaz łupkowy. Podobnie wygląda sprawa wydobywania gazu w piaskowcach, którego nasz kraj posiada nawet 200 miliardów metrów sześciennych. Niestety, on również jest bardzo trudny do wydobycia.

Żwiry, piaski, gliny oraz iły występują niemal w całej Polsce. Wapienie, dolomity, gipsy i inne chemiczne skały osadowe pozyskiwane są przede wszystkim na wyżynach. Z kolei kamienie typu granit, bazalt czy marmur wydobywa się głównie na Górnym Śląsku. Ogółem najistotniejsze złoża surowców skalnych zalegają:

 • w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim
 • w Górach Świętokrzyskim
 • na Wyżynie Lubelskiej
 • w Niecce Nidziańskiej
 • na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Wody geotermalne

Nasz kraj jest także bogaty w zasoby wód geotermalnych. Największe znajdują się między Koninem a Łodzią, Poznaniem a Piłą oraz w okolicach Szczecina i na Podhalu. Polska posiada również liczne źródła leczniczych wód mineralnych, w tym wody chlorkowe, wodorowęglanowe i siarkowe. Znajdują się one głównie w Sudetach i Beskidach.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również