BioMaxima przygotowuje się do przejścia na rynek główny GPW

Udostępnij

Akcjonariusze spółki BioMaxima podejmą uchwały rozpoczynające proces przeniesienia akcji z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 22 grudnia, podała spółka.

Głównym punktem obrad NWZ będzie podjęcie uchwały o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW.

„Naszym celem jest budowa jeszcze bardziej dynamicznej i transparentnej firmy, potrafiącej skorzystać z szans, jakie daje obecna koniunktura na rynku technologii medycznych. Poprzez działania, które planujemy, chcemy dalej stabilizować akcjonariat, zapewniając jednocześnie środki na kontynuację szybkiego rozwoju, którego spółka doświadcza przez ostatnie 2 lata” – powiedział prezes zarządu BioMaxima Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

NWZ ma także w programie uchwały o zmianach w statucie spółki dostosowujących organizację pracy i skład władz spółki do wymagań istniejących na rynku regulowanym, m.in. rozszerzenie składu rady nadzorczej o członków niezależnych oraz powołanie komitetu audytu.

Jak podkreślono, akcjonariusze BioMaximy w 2018 roku wyznaczyli zarządowi cel osiągnięcia minimalnej kapitalizacji uprawniającej do zmiany rynku notowań. Został on spełniony już w sierpniu 2020 roku, za co zarząd otrzyma drugą transzę ustalonego wówczas przydziału opcji menadżerskich.

„Zatrudniająca ponad 120 osób BioMaxima SA w latach 2018-2019 realizowała ambitny program inwestycyjny, opiewający na ponad 20 mln zł, w którego rezultacie zbudowano nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe w Lublinie. W nowym zakładzie skoncentrowano produkcję, przenosząc 4 wydziały z zakładów w Warszawie i Gdańsku” – czytamy także.

Przychody BioMaximy wyniosły 14,18 mln zł w III kw. br., zysk netto wyniósł 1,18 mln zł zaś zysk EBITDA 1,82 mln zł. Po trzech kwartałach 2020 r., narastająco przychody spółki wyniosły 37,02 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 6,99 mln zł, zaś zysk netto 4,61 mln zł.

BioMaxima S.A. działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również