Biała lista podatników VAT – pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji z kontrahentami

0
podatek

Od 1 września 2019 r. obowiązuje biała lista podatników VAT. Za pomocą tego narzędzia można przeanalizować najważniejszych informacje na temat potencjalnego kontrahenta, a tym samym zwalczać nadużycia podatkowe. Jakie dokładnie informacje znajdują się w tym wykazie, jak z niego korzystać oraz jak poradzić sobie z problematycznymi sytuacjami? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT to elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dobrą praktyką jest sprawdzenie kontrahenta w momencie rozpoczęcia pierwszej współpracy oraz przed wykonaniem przelewu za towar lub usługę – numer rachunku bankowego widoczny na fakturze powinien zgadzać się z tym, który widnieje na białej liście. Wykaz jest aktualizowany raz dziennie, w każdy dzień roboczy, dlatego też należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym będzie realizowany przelew.

Rachunki bankowe a biała lista podatników – co musisz wiedzieć?

Dla przedsiębiorców najważniejszą informacją w rejestrze podatników VAT jest numer rachunku bankowego, czyli rachunek rozliczeniowy.

W przypadku, gdy podatnik został wykreślony z listy lub nie umożliwiono mu rejestracji, w spisie będą widoczne jedynie informacje na jego temat – bez rachunku bankowego. Numer ten jest widoczny wtedy, gdy podatnik VAT jest zarejestrowany lub wtedy, gdy został on przywrócony do grona podatników VAT.

Wszystkie numery rachunków bankowych, jakie znajdują się w rejestrze podatników, zostają zaciągnięte z KAS po wcześniejszym sprawdzeniu i potwierdzeniu ich w Systemie Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR), który służy do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych. Każdy rachunek bankowy powinien zostać poddany weryfikacji, a tym samym zgłoszony do STIR przez bank, w którym rachunek został założony.

Biała lista podatników VAT – jak korzystać z wyszukiwarki?

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według:

 • NIP,
 • REGON,
 • numeru rachunku bankowego,
 • nazwy firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG, w wyszukiwarce w polu „nazwa podmiotu” należy podać imię i nazwisko przedsiębiorcy).

Pytając o dane, należy wskazać dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy, które możesz wydrukować. Będzie na nim również unikalny identyfikator przypisany do twojego wyszukiwania.

Czy korzystanie z białej listy podatników VAT jest obowiązkowe?

Korzystanie z wykazu nie jest obowiązkowe, jednak bardzo rekomendowane, ponieważ brak weryfikacji kontrahenta może skutkować poważnymi konsekwencjami, tj.:

 • niedochowaniem należytej staranności,
 • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub podważeniem takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.),
 • ryzykiem poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

W wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję – co dalej?

W takim przypadku należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Dodatkowo trzeba zweryfikować, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.

Dlaczego przedsiębiorca nie widnieje na białej liście podatników VAT?

korzystanie z białej listy podatników VAT

Powodów takiego stanu może być przynajmniej kilka. Do najważniejszych należą:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Co zrobić w przypadku braku dostępu do białej listy podatników VAT?

W przypadku technicznych problemów związanych z dostępem do wykazu należy zapisać komunikat o niedostępności. Najprościej zrobić to za pomocą zrzutu ekranu. Aby uchronić się przed skutkami zapłaty na rachunek bankowy, który nie występuje w wykazie, warto skorzystać z możliwości zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego – właściwego dla wystawcy faktury – o zleceniu takiego przelewu. Termin na złożenie takiego zawiadomienia to trzy dni od dnia zlecenia przelewu.

Biała lista podatników VAT – gwarancja bezpiecznych transakcji

Biała lista podatników VAT to wykaz, który został stworzony, aby pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Zastąpił on funkcjonujące dotychczas listy podatników VAT zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jeśli jesteś podatnikiem VAT, pamiętaj, żeby sprawdzić, czy Twój rachunek bankowy na pewno znajduje się w wykazie. Oszczędzi Ci to wielu nieprzyjemności.

Więcej informacji na temat białej listy podatników VAT przeczytasz w artykule Biała lista podatników VAT – co to za narzędzie i jak z niego korzystać? W razie pytań i wątpliwości, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą oferuje biuro rachunkowe.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments