Bezrobocie w Polsce znów spada

Udostępnij

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku. Wynika z niego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosły w tempie najwyższym od kilku lat. Mimo to, bezrobocie rejestrowane było nadal wyższe niż przed rokiem.

Bezrobocie spadło do 6,4 proc.

Na tendencje społeczno-gospodarcze w I kwartale br. nadal oddziaływała pandemia COVID-19. W niektórych obszarach sytuacja poprawiła się w porównaniu z obserwowaną rok wcześniej. Wpłynęły na to m.in. wyniki osiągnięte w marcu br., które były lepsze niż przed rokiem, kiedy wprowadzono pierwsze ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym.

W końcu marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była wyraźnie wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do lutego br., ale nadal przewyższała poziom sprzed roku.

Z raportu GUS wynika bowiem, że w końcu marca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1078,4 tys. bezrobotnych. To spadek o 21,1 tys., tj. o 1,9 proc. w stosunku do lutego br., lecz wzrost o o 169,0 tys., tj. o 18,6 proc. w stosunku do marca 2020 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,4 proc. i była o 0,1 p.proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 1,0 p.proc. wyższa niż przed rokiem.

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,9% w wielkopolskim do 10,5% w warmińsko-mazurskim. W skali miesiąca notowano jej spadek w większości województw, w tym największy w lubuskim (o 0,3 p.proc.). W dwóch województwach – łódzkim oraz pomorskim – bezrobocie nie uległo natomiast zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia wzrosła zaś we wszystkich województwach, w największym stopniu w pomorskim (o 1,5 p.proc.) oraz zachodniopomorskim (o 1,4 p.proc.), a w najmniejszym – w świętokrzyskim (o 0,5 p.proc.).

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Tylko w I kwartale br. w urzędach pracy zarejestrowano 319,3 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 13,6 proc. mniej niż rok wcześniej. W marcu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,6 tys. i była o 1,0 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem (w lutym br. notowano spadki odpowiednio o 11,8 proc. oraz o 12,7 proc.).

Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (80,7 tys. osób, tj. o 0,7 proc. więcej niż w marcu ub. roku), a ich udział w ogóle nowo zarejestrowanych zmniejszył się o 2,6 p.proc. do 78,7 proc. W kolejnym miesiącu z rzędu notowano wzrost w skali roku liczby rejestrujących się osób dł ugotrwale bezrobotnych. Ponadto wzrosła liczba nowo zarejestrowanych osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych, dotychczas niepracujących, absolwentów oraz zamieszkałych na wsi (po spadkach nowych rejestracji wśród tych kategorii w poprzednich miesiącach br.). Mniej niż w marcu ub. roku zarejestrowano osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również