Do 26 roku życia bez podatku dochodowego – nowe zmiany od 1 sierpnia

5982

Od 1 sierpnia 2019 roku wchodzi ustawa, która zakłada zwolnienie z pobierania podatku PIT dla osób do 26 roku życia. Ustawa jest wynikiem nowelizacji „ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych„. Uwzględnione zostały w niej osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, a dzięki temu nie będą musiały płacić podatku PIT.

Do końca lipca wszyscy zatrudnieni mieli ten sam podatek dochodowy, który zgodny był z modelem opodatkowania progresywnego. W takiej sytuacji skala podatkowa wynosiła 18%, zaś po przekroczeniu 1 progu podatkowego, zwiększana była do 32% skali. Jakie zmiany przynoszą nowe regulacje?

Zwolnienie z podatku automatycznie?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 2019 roku osoby mieszczące się w wymaganym przedziale wiekowym, chcące uzyskać zwolnienie z podatku, muszą wystosować odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy. Jeśli tego nie zrobią, wówczas płatnik cały czas będzie pobierał zaliczkę na poczet podatku PIT.

Oświadczenie spowoduje zaprzestania poboru zaliczek na poczet PIT-u. W sytuacji, w której osoby kwalifikujące się do takiego zwolnienia, nie złożyłyby stosownego oświadczenia w roku bieżącym, wówczas mają możliwość otrzymania zwrotu tego podatku przy rozliczaniu swojego PIT-u za 2019 rok. Dopiero w 2020 roku brak podatku będzie obowiązywał z automatu wszystkie osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Czy automatycznie kwota brutto staje się kwotą netto?

Każdy z nas sprawdzając różnice między kwotą brutto, a kwotą netto widzi, jak wiele z pensji jest trawionych przez różne składki, czy też na poczet przyszłego podatku. W związku z tym części osób może się wydawać, że w przypadku zwolnienia z podatku kwota brutto stanie się kwotą netto, przez co całość widoczna na papierze trafiłaby w ręce podatnika. Ta wizja jest bardzo atrakcyjna, jednakże należy mieć na względzie, że z kwoty brutto pobierana jest także składka emerytalna oraz chorobowa. Dlatego też kwota netto będzie kwotą wyższą, niż do tej pory, natomiast nie będzie to kwota brutto.

Przykład: Młoda osoba (poniżej 26-ego roku) zarabia 4000 brutto. Na chwilę obecną jej pensja netto wynosi 2853,96 zł. Ubezpieczenie emerytalne wynosi 390,40 zł. Ubezpieczenie rentowe – 60,00 zł. Ubezpieczenie chorobowe to 98,00 zł. Z kolei ubezpieczenie chorobowe wynosi 310,64 zł. Natomiast zaliczka PIT to 287 zł. Oznacza to, że po zmianach, wynagrodzenie netto wyniesie 3140,96 zł, czyli kwotę wyższą o zaliczkę na PIT.

Młodzi pracujący bez podatku PIT – wywiad z Crido

W Programie „Portfel Polaka” na antenie Comparic24TV, pan Marek Gadacz, doradca podatkowy oraz partner w firmie Crido, udzielił szczegółowych informacji odnośnie zmian po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. Całość nagrania można zobaczyć poniżej:

Zwolnienie z podatku bez względu na zarobki?

Ustawodawca przewidział to, że część z osób mieszczących się w przedziale wiekowym zwalniającym z podatku, może zarabiać ponadprzeciętne pieniądze. W celu ominięcia sytuacji, w której ktoś zarabia bajońskie sumy, po czym zwolniony jest z płacenia podatku, wprowadzono limity.

Limitem do zwolnienia z podatku jest granica 1-szego progu podatkowego, czyli równowartość 85 528 zł rocznie. Daje to nie więcej niż 7127.33 zł zarobku brutto miesięcznie, by móc być na tym skorzystać. Z racji, że ustawa wchodzi w życie dopiero 1 sierpnia 2019 roku, można skorzystać z proporcjonalnej ulgi w wysokości 35 636.37 zł, która wyliczona jest na podstawie 5 pełnych miesięcy pozosotałych do końca roku.  Co w przypadku, gdy próg ten zostanie przekroczony? Czy podatnik jest wówczas zobligowany do płacenia całości wysokości podatku?  W sytuacji przekroczenia tego progu, podatek obejmuje jedynie nadpłatę ustalonej kwoty. Osoby zwolnione z tego podatku, które otrzymują zarobki na granicy 1-szego progu podatkowego, mogą być spokojne.

Bez podatku w każdej formie zatrudnienia?

Zwolnienie z podatku dochodowego ma obowiązywać te osoby, które nie przekroczyły 26. roku życia, w przypadku gdy zatrudnione są na umowę o pracę, bądź otrzymują przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, czy spółdzielczego stosunku pracy. Dodatkowo brak podatku obejmuje także tych, którzy wykonują umowę zlecenia.

W sytuacji samozatrudnienia, bądź umowy zlecenia, takie ulgi nie obowiązują. Osoby zatrudnione, które kończą w danym roku 26 lat, mogą również skorzystać ze zwolnienia podatku do miesiąca, w którym tracą ten przywilej, czyli dnia swoich urodzin.

Wpływ zmian w podatku PIT na pracodawców

W XXI wieku pracodawcy nie korzystają już z z ręcznego sposobu liczenia płac. W tej materii pomagają im określone programy stworzone w celu wyliczenia dokładnej wielkości pensji. Aplikacje te powinny być dostosowane do zachodzących zmian. Jednakże z racji szybkiej ścieżki legislacyjnej omawianego projektu, część z przedsiębiorstw może nie być jeszcze przygotowanych na wchodzące zmiany. Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania oświadczenia od pracownika, pracodawca powinien dostosować się do tego najpóźniej w przyszłym miesiącu, od momentu otrzymania pisma.

Zmiany powodują zwiększenie kwoty netto dla pracowników, bez dodatkowego obciążenia kosztami pracodawcy, co może jedynie zachęcić do zatrudniania nowych młodych osób. Szczególnie skorzystają na tym firmy zatrudniające studentów, których składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są przez uczelnie wyższe. W takiej sytuacji pracownik nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, ponad swoje wynagrodzenie. Oczywiście nawet zatrudniając same osoby, które są zwolnione z podatku i tak zatrudniający jest zobligowany do wystawienia podatku PIT 11 za dany rok podatkowy.

Bez podatku – Podsumowanie

Już od 1-ego sierpnia osoby do 26-ego roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz zlecenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie ograniczona zostanie szara strefa, która związana była przede wszystkim z wysokimi kosztami utrzymania pracownika. Dzięki temu, że są zwolnione z podatku podjęcie przez nich pracy automatycznie oznacza u nich większą pensję, niż u osób zatrudnionych za taką samą kwotę, które ukończyły już 26 lat.

Powstaje pytanie, czy nie istnieje ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwach, które zatrudniają osoby do 26-ego roku życia. Przykładową sytuacją może być próba wytransferowania pieniędzy ze spółki, poprzez zatrudnienie znajomego studenta, który jest zwolniony z podatku oraz składek ubezpieczeń. Wszelkie próby krytyki są jeszcze przedwczesne, gdyż projekt dopiero wchodzi w życie i dopiero czas zweryfikuje poprawność założeń ustawodawcy. Natomiast warto pamiętać, że pójście w stronę zwiększenia pensji pracownika, bez dodatkowego obciążania jego chlebodawcy jest zawsze dobrym kierunkiem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments