Będzie obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych – i to wsteczna

77
Rosnące ceny prądu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wczoraj projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

W myśl nowych przepisów sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12% cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Co ważne, obniżka ta ma obowiązywać od początku 2023 roku.

Zapłacimy mniej za prąd – nawet o 125 zł Przeglądanie rachunku za energię elektryczną

W opublikowanym wczoraj projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 rok z odbiorcami w gospodarstwach domowych mogą obniżyć kwotę należności o 12% iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kilowatogodzin.

Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii elektrycznej w taryfie G11 na 2022 roku wynosi 0,4140 PLN za kilowatogodzinę. Maksymalna obniżka należności za 2023 rok może więc wynieść 125 złotych.

Co trzeba zrobić, aby cena prądu została niezwłocznie obniżona?

W przypadku spełnienia przez odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 roku. Wspomniane warunki to:

  • Zmniejszenie o 5% zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku
  • Potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu
  • Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną
  • Zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego
  • Bycie prosumentem
  • Złożenie oświadczenia o tym, że jest się tak zwanym odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 rok może nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, nie później jednak niż do dnia 31 marca.

Kto zapłaci za obniżkę cen prądu dla gospodarstw domowych?

Do obniżki rachunków za prąd w poniedziałek odniósł się również Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych. Szef resortu przybliżył na spotkaniu z wyborcami w Zabrzu, jak sfinansowana ma być cięcie stawek. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że obciążone kosztami zostaną budżet państwa oraz spółki energetyczne. najtańszy prąd

Warto przy tym dodać, że obniżka cen prądu w 2023 roku była zaplanowana w ustawie, która miała powołać Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. Mowa była jednak o 5%, a nie 12%.

Minister Aktywów Państwowych wyjaśnił, że skala nowej obniżki wynika z „oceny sytuacji i możliwości pokrycia kosztów z jednej strony przez środki budżetowe, z drugiej przez spółki energetyczne”.

Ustawa o NABE jednak prawdopodobnie nie zostanie przyjęta przed wyborami parlamentarnymi ze względu na odrzucenie jej przez Senat. A, jak nietrudno się domyślić, rząd koniecznie chce zatwierdzić obniżki, zanim Polacy pójdą do urn wyborczych.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments