Alior Bank wprowadził linię gwarancyjną faktoringu w ramach funduszu BGK

Udostępnij

Alior Bank wprowadził linię gwarancyjną faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podał bank. Dzięki temu klienci z segmentu mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będą mogli łatwiej uzyskać finansowanie w formie faktoringu niepełnego i faktoringu odwrotnego.

Oferta Alior Banku skierowana jest zarówno do nowych, jak i dotychczasowych klientów biznesowych, którzy ubiegają się o finansowanie w formie faktoringu z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności finansowej firmy, której utrata jest wynikiem pandemii COVID-19, podano w komunikacie.

Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące i może zabezpieczyć do 80% kwoty limitu faktoringowego. Maksymalna kwota przyznanej gwarancji wynosi 200 mln zł, natomiast najwyższa możliwa kwota finansowania w ramach limitu faktoringowego to 250 mln zł. W przypadku limitów faktoringowych, których termin zapadalności przypadnie po 31 grudnia 2020 roku, kwota limitu nie może przekraczać dwukrotności sumy rocznych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez faktoranta lub 25% łącznych obrotów, rozumianych jako przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych faktoranta w 2019 roku.

„Faktoring jest odpowiedzią na zatory płatnicze, zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Zauważamy, że zainteresowanie przedsiębiorców tego typu rozwiązaniem jest coraz większe. Dlatego staramy się jak najlepiej dostosować ofertę faktoringu do oczekiwań klientów. Możliwość zabezpieczenia tego typu finansowania gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK ułatwi im uzyskanie limitu faktoringowego, co stanowi realne wsparcie dla przedsiębiorców” – powiedziała wiceprezes, kierująca pracami zarządu Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Alior Bank umożliwia również zabezpieczenie gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm. W tym przypadku okres gwarancji wynosi do 27 miesięcy, a maksymalna kwota przyznanej gwarancji może wynieść nawet 200 mln zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również