Aktualna sytuacja energetyczna w Polsce i zamrożone ceny energii dla firm

Udostępnij

Co dalej z cenami energii w Polsce? Odpowiedzi oczekiwali wszyscy w Polsce. Rząd postanowił zamrozić ceny energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wymagane jest jednak złożenie stosownego wniosku.

O samej ustawie oraz jak i gdzie złożyć wniosek Krzysztof Kamiński – redaktor Comparic24.tv porozmawiał z Aleksandrą Lindner – Adwokat, Mediator sądowy, Managing Associate HWW Hewelt Wojnowski I Wspólnicy.

Co w praktyce oznacza zamrożenie cen energii?

Ustawa z 4 listopada bieżącego roku, zamrażająca ceny energii rozszerzyła krąg odbiorców uprawnionych do tych regulacji o mikro- małych i średnich przedsiębiorców. Poza regulacjami zostali więc jedynie duzi przedsiębiorcy.

Ustawa przewiduje dwa pułapy cenowe, które będą obowiązywały od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023. Dla gospodarstw domowych cena netto energii elektrycznej zostanie zamrożona na poziomie 693 złotych netto za megawatogodzinę.

Natomiast dla przedsiębiorców i innych podmiotów wyniesie ona 785 PLN netto za megawatogodzinę. Do wskazanych cen trzeba doliczyć VAT – który obecnie wynosi 5%, oraz akcyzę – która obecnie wynosi 4,60 PLN. Obecne wysokości VAT i akcyzy obowiązują jednak do końca roku. Nie wiemy co się wydarzy od stycznia.

Oprócz tego trzeba doliczyć również opłatę za dystrybucję, która jest dość znacząca – wynosi kilkaset złotych za megawatogodzinę.

Co muszą zrobić przedsiębiorcy, jeśli chcą skorzystać z zamrożonych cen energii?

Do końca listopada przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie do swojego sprzedawcy energii o chęci skorzystania z tego rozwiązania. Dla przedsiębiorców, którzy spóźnią się ze złożeniem tego oświadczenia, zamrożenie cen energii będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym wpłynęło oświadczenie.

Oświadczenia nie muszą składać z kolei gospodarstwa domowe. Wyjątkiem są posiadacze Karty Dużej Rodziny lub osoby posiadające w gospodarstwie domowym osobę niepełnosprawną – one mogą skorzystać z podwyższonego limitu zużycia prądu po cenie takiej, jaką płacą w tym roku, lecz muszą w tym celu złożyć odpowiedni wniosek.

Oświadczenie należy złożyć do swojego aktualnego sprzedawcy energii. Co istotne, musi być ono złożone w formie pisemnej, czyli musi zostać podpisane którąś z trzech poniższych metod:

  • Własnoręcznie
  • Elektronicznym podpisem kwalifikowanym
  • Profilem Zaufanym.

Czy osoba samozatrudniona, pracująca w domu jest zaliczana do gospodarstw domowych czy przedsiębiorców?

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, osoba samozatrudniona, pracująca z domu, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie uznawana za gospodarstwo domowe. Natomiast mikro-, mały i średni przedsiębiorca musi być rozróżniane na podstawie kryteriów.

Pierwsze z nich to liczba zatrudnionych pracowników. Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę zatrudniającą do 10 pracowników, za małego – do 50, a za średniego – do 250.

Drugie kryterium dotyczy majątku przedsiębiorcy. Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę posiadającą do 2 milionów euro majątku lub osiągającego taki maksymalny roczny obrót netto, za małego – do 50 milionów, a za średniego – do 250 milionów. Spełnienie kryteriów sprawia, że przeskakujemy do definicji kolejnego, wyższego przedsiębiorcy.

Czy Aleksandra Lindner widzi sposób na zastąpienie węgla w polskiej energetyce?

Oczywiście. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje bowiem, że popyt na energię elektryczną do 2035 roku będzie większy o 40%. Jest to naturalny efekt rozwoju społeczeństwa.

W związku z tym trzeba szukać innych pomysłów na źródła energii niż węgiel. Szacuje się bowiem, że światowe rezerwy węgla wystarczą nam zaledwie na 120 lat. To zatem już ostatni moment, aby spoglądać szerzej.

Trudny czas dla zielonej energii ze względu na regulacje

Obecna sytuacja dla zielonej energii jest jednak wyjątkowo trudna – ze względu na obowiązujące aktualnie regulacje. Dla przykładu nowy sposób rozliczania prosumentów nie sprzyja rozwojowi fotowoltaiki.

Natomiast rozwojowi energii wiatrowej nie sprzyja ustawa 10H polegająca na tym, że wiatrak może być wybudowany jedynie na terenie oddalonym od najbliższego zabudowania o dziesięciokrotność swojej wysokości.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całą rozmową, znajduje się ona poniżej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również