Akcje polskiej spółki DGA SA wystrzeliły w górę

Udostępnij

DGA S.A. to firma konsultingowo-inwestycyjna, która ma za sobą bogate doświadczenie w obszarze doradztwa i inwestycji. Głównym filarem grupy jest DGA S.A., której misją jest wspieranie przyszłych liderów biznesu pod hasłem „Wspieramy Wielkich Jutra”.

Od 20 kwietnia 2004 roku akcje DGA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest dowodem na zaangażowanie firmy w budowę zaufania inwestorów poprzez przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i transparentności w komunikacji.

Akcje Polskiej spółki DGA SA wystrzeliły w górę w ostatnim miesiącu

W ostatnim miesiącu akcje polskiej spółki DGA SA zanotowały imponujący wzrost o 12,50%, co stanowi wzrost o 171,23% w skali ostatniego roku. Ich wartość najwyższa w ciągu ostatnich 52 tygodni wyniosła 19,80 zł, podczas gdy najniższa osiągnęła poziom 6,65 zł. Kapitalizacja rynkowa spółki obecnie wynosi 22,38 mln PLN.

Co jest przyczyną tak dużego skoku akcji?

Duży skok akcji DGA SA jest związany bezpośrednio z komunikatem spółki o nowym projekcie, w którym będzie uczestniczyć. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, a jego celem aktywizację zawodową uczestników i doprowadzenie ich do nowego zatrudnienia u nowego pracodawcy lub do założenie własnej działalności gospodarczej.

DGA SA będzie jednym z partnerów w projekcie, co ma bezpośredni wpływ na ocenę rynku w kontekście perspektyw spółki na najbliższy rok i kolejne lata. Projekt obejmuje kompleksowe usługi rozwojowe, takie jak inkubowanie nowej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

W ramach projektu będzie oferowane również indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, coaching indywidualny, porady prawne, subsydiowane zatrudnienie oraz doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy. Te perspektywy rozwoju i wsparcia mogły przyciągnąć uwagę inwestorów, co zaowocowało wzrostem cen akcji spółki.

W raporcie bieżącym nr 3/2024 spółki z dnia 1 lutego 2024 roku czytamy, że:

“Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2024 r. otrzymał informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o podjęciu uchwały nr LXI/1238/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, w której zabezpieczono środki pieniężne na realizację projektu pt. „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.
Projekt realizowany będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Lidera projektu), a DGA S.A. będzie jednym z Partnerów w projekcie.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt skierowany jest do:
– pracowników GK ZEPAK (osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia),
– byłych pracowników GK ZEPAK,
– kooperantów GK ZEPAK,
– oraz członków rodzin pracowników, byłych pracowników GK ZEPAK.
Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników mająca na celu: doprowadzenie do nowego zatrudnienia u nowego pracodawcy lub poprzez założenie własnej działalności gospodarczej dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej:
– działalności gospodarczej,
– spółdzielni socjalnej,
– przedsiębiorstwa społecznego oraz/lub zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym.
DGA S.A w projekcie pełni funkcję Prywatnej Agencji Zatrudnienia odpowiedzialnej za rezultat w postaci doprowadzenia uczestnika projektu do nowego zatrudnienia. Formy wsparcie oferowane uczestnikom to m.in:
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe,
– coaching indywidualny,
– wsparcie psychologa,
– porady prawne,
– subsydiowane zatrudnienie,
– doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy.
Budżet całego projektu wynosi 257 142 857,13 zł, a DGA S.A. jako Partner za realizację ww. zadań otrzymać ma kwotę 51 700 012,00 zł. Projekt realizowany będzie do dnia 30.06.2029 r.”

Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również