Dziękujemy za rejestrację

Pomysł na Emeryturę z Plusem.
Jak? Gdzie? Kiedy?

Spotkanie online odbędzie się 2 marca o godz. 18:00.

Kliknij w link poniżej, aby przejść do nagrania.

Program spotkania

  1. Mega trendy w demografii oraz ekonomii.
  2. Wprowadzenie do rynków kapitałowych – hossa i bessa.
  3. Wskazanie przewag oszczędzania/inwestowania lokując środki na giełdzie [poprzez fundusze].
  4. Opis produktów mogących spełnić oczekiwania – PSO oraz Emerytura Plus i IKZE.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zapis wszystkich spotkań online z serii Akademia Portfela Polaka znajdziesz klikając link poniżej

Partnerzy

Logo Portfel Polaka
Finvest Group Logo
Comparic

Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie, jej podstronach oraz przedstawione w trakcie spotkania online mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych, inwestycyjnych, oszczędnościowych oraz innych w niej przedstawionych. Informacje te nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Organizator spotkania online, jego Partnerzy, Sponsorzy oraz Prowadzący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe wynikające z transakcji na produktach finansowych, produktach inwestycyjnych, oszczędnościowych oraz innych ujętych na niniejszej stronie, jej podstronach oraz podczas spotkania online. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, jej podstronach oraz przedstawione w trakcie spotkania online, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Wszystkie transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem i mając na uwadze ten aspekt, przy każdej decyzji związanej z produktem finansowym, inwestycyjnym, oszczędnościowym i innym, należy dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z porady niezależnego doradcy inwestycyjnego, podatkowego i/lub prawnego.