Abu Dhabi reguluje rynek cyfrowych aktywów

Udostępnij

Regulator Abu Dhabi wprowadza swoje „zasady przewodnie” dla rynku kryptowalut.

Abu Dhabi reguluje rynek kryptowalut

Urząd Regulacji Usług Finansowych (FSRA), finansowy regulator wolnej strefy ekonomicznej Abu Dhabi Global Market (ADGM), opublikował swoje „Zasady przewodnie” dotyczące własnego podejścia do regulacji i nadzoru nad rynkiem wirtualnych aktywów.

Przyjazne dla branży kryptowalut zasady zobowiązują jednak nadal do przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zwalczania finansowania terroryzmu (CFT) i wspierania sankcji finansowych.

Na oficjalnej stronie ADGM opublikowano pięć zasad. Występują one pod tytułami: Międzynarodowe Ramy Regulacyjne, Regulacje Dynamiczne i Zorientowane na Rynek, Podejście Skoncentrowane na Ryzyku i Proporcjonalne, Współpraca i Wspólna Odpowiedzialność, Dostarczanie Wysokich Standardów Jakości i Usług.

Podczas gdy generalnie ton i treść zasad odpowiadają standardowym deklaracjom uczynienia rynku bardziej dynamicznym, innowacyjnym i bezpiecznym, istnieją jednocześnie pewne szczególne punkty, które określają charakterystyczny krajobraz regulacyjny ADGM.

Zgodnie z założeniami, ramy prawne ADGM będą oparte na angielskim prawie zwyczajowym, natomiast w strefie ekonomicznej funkcje Regulatora, Rejestratora i Sądu będą określone tak, by organy te działały całkowicie niezależnie od siebie, jednocześnie z komitetem regulacyjnym powołanym przez radę w celu zapewnienia niezależności nadzoru.

Choć brzmią liberalnie, przesłanki te zostaną uzupełnione o zgodność z międzynarodowymi standardami AML/CFT, ścisłą współpracę z innymi jurysdykcjami oraz „nadzór sektora finansowego” w ramach funkcji FSRA.

Regulator zamierza również ściśle współpracować z uczestnikami rynku. Obejmie to indywidualne sesje między zespołami regulacyjnymi i biznesowymi, a także grupami roboczymi uczestników rynku i profesjonalistów.

Rozwój regulacji w regionie

Przypomnijmy jeszcze, że w marcu 2022 r. ADGM opublikowało dokument konsultacyjny, proponując, że licencjonowane firmy w regionie będą mogły ułatwiać handel tokenami niezamiennymi (NFT) w jurysdykcji. Z kolei już w kwietniu Binance i Kraken, dwie topowe giełdy z rynku kryptowalut, tokenów i cyfrowych aktywów, zostały pierwszymi zagranicznymi firmami, które otrzymały licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w ADGM.

Jak widać, ADGM widzi potencjał rynku kryptowalut i zamierza do wykorzystać.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również