Dzień Inwestora Indywidualnego

Abonament RTV w 2024 – ile wyniesie opłata?

Udostępnij

Rok 2024 przynosi pewne zmiany w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Stawki na 2024 rok zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i wynoszą:

  • Za korzystanie z odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc.
  • Za korzystanie z odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

Warto zauważyć, że stawki te pozostają na tym samym poziomie co w roku 2023. Kwestia opłat za korzystanie z odbiorników budzi jednak wiele pytań.

Zniżki za opłatę z góry

Rozporządzenie KRRiT z 10 maja 2023 r. wprowadza system zniżek dla abonentów, którzy zdecydują się uiszczać opłatę abonamentową z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 roku. Zniżki te obejmują:

Za używanie odbiornika telewizyjnego oraz radiofonicznego i telewizyjnego:

  • 3,0% zniżki za opłatę za 2 miesiące z góry,
  • 4,0% zniżki za opłatę za 3 miesiące z góry,
  • 5,0% zniżki za opłatę za 6 miesięcy z góry,
  • 10,0% zniżki za opłatę za rok kalendarzowy z góry.

Podobne zniżki obowiązują również dla abonamentu za sam odbiornik radiofoniczny. Możliwość wniesienia opłaty za cały rok z dodatkowym upustem może być korzystna dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na opłatach.

Kiedy trzeba opłacić abonament RTV?

Zgodnie z przepisami, opłatę abonamentową trzeba uiścić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Poczta Polska informuje, że osoby, które zdecydują się wpłacić abonament za cały rok do 25 stycznia 2024 r., otrzymają dodatkową zniżkę w wysokości 10%.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentu RTV?

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje zwolnienia od obowiązku płacenia abonamentu dla określonych grup osób. Są to między innymi:

  1. Osoby, które ukończyły 75 lat, zwolnione od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.
  2. Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  3. Osoby niesłyszące lub niewidome, o ile spełniają określone kryteria.

Ważne jest, aby osoby spełniające warunki zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu, złożyły stosowne oświadczenie w placówce Poczty Polskiej i przedstawiły dokumenty potwierdzające swoje uprawnienia.

Odbiornik, a nowe technologie

Pojawia się także pytanie, czy trzeba płacić abonament RTV za korzystanie z komputera, laptopa, czy telefonu komórkowego. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2019 r., użytkownicy korzystający z tych urządzeń nie są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Sąd ten uznał, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują rejestracji i opłat w przypadku urządzeń wynikających z nowych technologii.

Jednakże, Poczta Polska wskazuje na nowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2023 r., który stwierdza, że każde urządzenie umożliwiające natychmiastowy odbiór programu jest uznawane za odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Z tego powodu użytkownicy korzystający z komputerów, telefonów komórkowych, tabletów czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych.

Czy abonament RTV zniknie w 2024 roku?

Na chwilę obecną brak jest jednoznacznych informacji, czy abonament RTV zostanie zlikwidowany już w 2024 roku. Prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, postuluje likwidację abonamentu RTV wraz z abolicją dla osób zalegających z płatnościami. Jednak, aby to nastąpiło, konieczne są zmiany w prawie. Decyzje w tej sprawie będą zależały od działań legislacyjnych oraz debaty publicznej.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również