41% Polaków brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby

Udostępnij

bezrobocieBrak pieniędzy na bieżące wydatki i stałe zobowiązania obniżył się w 2020 roku do 41 proc. z 47 proc. w 2019 r., wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Poważne problemy finansowe są bardziej rozpowszechnione w grupie wiekowej od 25 do 44 lat.

Polacy zarabiają za mało

Autorzy badania zwracają uwagę, że przede wszystkim ubyło w minionym roku doświadczających kłopotliwych sytuacji wystepujących raz na kilka miesięcy. Nieznacznie na lepsze zmieniło się też osobom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu, które kilka razy w miesiącu stoją przed dylematem, skąd wziąć pieniądze na rachunki czy podstawowe zakupy. Symbolicznie, ale jednak mniej jest też osób, którym niewystarczające finanse lub też nieumiejętność zarządzania budżetem średnio raz w miesiącu każą się zastanawiać, jak i z czego opłacić podstawowe potrzeby.

– Z uwagi na warunki ekonomiczne tę pozytywną zmianę można zapewne przypisać głównie poprawie dyscypliny w zarządzaniu domowym budżetem. Potwierdzają to zresztą wyniki badań – odsetek osób wskazujących jako powód swoich kłopotów skłonność do wydawania zbyt wielkich kwot spadł z 20% do 10% – czytamy w komunikacie.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak ostrzega jednak, że rezerwa ta nie jest wcale duża i jeśli sytuacja gospodarcza się nie poprawi, trudno oczekiwać, by na dłuższą metę zmiana gospodarowania finansami i zaciskanie pasa wystarczyły do zahamowania przyrostu liczby osób w poważnych kłopotach.

Z badania wynika, że z poważnymi problemami finansowymi zmagają się głównie osoby w wieku od 25 do 44 lat, gdzie kłopoty zgłosiło aż 22 proc. badanych. Stosunkowo najlepiej radzi sobie natomiast osoby powyżej 65 roku życia. W tej grupie wiekowej jedynie 11 proc. skarży się na problemy finansowe.

Pod względem demograficznym, problemy finansowe dotyczą natomiast przede wszystkim osób zamieszkałych w miastach posiadających od 20 do 99 tysięcy mieszkańców. Co piąty z nich (21 proc.) deklaruje bowiem problemy finansowe.

Najczęściej wskazywanym powodem braku środków na codzienne zakupy i bieżące zobowiązania okazał się zbyt niski poziom zarobków, na co żali się aż 44 proc. respondentów. 27 proc. badanych uznało natomiast, że przejściowych kłopotów finansowych jest częściowa lub całkowita utrata źródła utrzymania w związku z pandemią. Na uwagę zasługuje fakt, iż w jednym i drugim przypadku najbardziej poszkodowane czują się osoby w grupie wiekowej 45-54 lata.

Z kolei respondenci od 35 do 44 lat, którzy najczęściej mówią o regularnych problemach z finansami, w większym stopniu niż reszta przyznają, że biorą na siebie zbyt wiele wysokich zobowiązań, bez których mogliby się obejść, a 25-34 latkowie w porównaniu z innymi pokoleniami częściej przeszacowują swoje możliwości spłaty branych kredytów czy pożyczek.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również